/Files/images/batkam/0_8f5ba_359e5a4e_orig.pngНАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ І ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ УЧИТЕЛЯ ПІД ЧАС АТЕСТАЦІЇ

1. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ВЧИТЕЛЯ

Ø Громадська активність;

Ø Соціальний статус вчителя;

Ø Особистісні якості

2. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Ø Методична і професійна підготовка вчителя:

· Знання навчального предмета;
· Знання психології дитини.

Ø Планування вчителем навчально-виховної роботи:

· Календарне планування;
· Поурочне планування.

Ø Навчально-виховна робота вчителя на уроці:

· Організаційна робота;
· Навчальна діяльність учителя і навчально-пізнавальна діяльність учнів;
· Досягнення вчителем мети уроку.

Ø Позакласна робота вчителя:

· Планування позакласної роботи;
· Організація позакласної роботи;
· Проведення занять факультативу, гуртка, клубу;
· Результативність позакласної роботи.

Ø Робота вчителя щодо підвищення свого професійного рівня:

· Вивчення документів про школу, участь у семінарах;
· Підвищення професійного рівня, участь у методичній роботі.

Ø Підготовка вчителя до виховної роботи:

· Знання принципів, методів і форм виховної роботи;
· Ефективність методів виховання.

/Files/images/batkam/0_11dde0_a3514be7_orig.png
ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ:

Ø доповідна записка на ім’я директора школи;

Ø наказ по школі;

Ø заслуховування на засіданні педагогічної ради та ПМК;

Ø реклама у методичному бюлетені.

ГОТУЮЧИСЬ ДО ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ:

Ø вивчають навчальну програму; нормативні та розпорядні документи;

Ø складають план;

Ø визначають мету вивчення;

Ø формують групу з вивчення системи роботи вчителя.

МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ СИТСТЕМИ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ:

Ø спостереження та аналіз уроків;

Ø вивчення навчальної документації;

Ø проведення контрольних зрізів;

Ø бесіди з учителем та колегами;

Ø анкетування батьків та учнів.

АНАЛІЗ ПИСЬМОВИ РОБІТ:

Ø чи достатня кількість письмових робіт;

Ø чи дотримані вимоги до їх перевірки;

Ø чи відповідають тексти завдань вимогам програми;

Ø чи виконують учні роботу над помилками.

ПЕРЕВІРКА НАВЧАЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:

Ø перевірити відповідність записів у класному журналі, навчальній програмі, календарним та поурочним планам;

Ø отримати дані про систему контролю за знаннями учнів;

Ø періодичність перевірки знань;

Ø кількість учнів, оцінених протягом уроку.

Кiлькiсть переглядiв: 326

Коментарi