/Files/images/batkam/0_992bd_55cd7743_orig.png Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій

Кваліфікаційна категорія працівника Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації працівника
спеціаліст - має повну вищу освіту
- здатний забезпечувати засвоєння учнями/вихованцями навчальних програм
- знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології
- знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з предмета, який викладає
- використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному процесі
- уміє вирішувати педагогічні проблеми
- міє встановлювати контакт з учнями/вихованцями, батьками, колегами
- отримується педагогічної етики, моралі
спеціаліст другої категорії - відповідає вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст»
- постійно вдосконалює свій професійний рівень ü використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів/вихованців
- володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та ефективно застосовує їх
- застосовує інноваційні технології у навчально-виховному процесі ü обізнаний з основними нормативно-правовими актами в галузі освіти
- користується авторитетом серед колег, учнів/вихованців та їх батьків
спеціаліст першої категорії - відповідає вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії»
- використовує методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу
- володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів/вихованців
- впроваджує перспективний педагогічний досвід у навчально-виховному процесі,
-формує в учнів/вихованців навички самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці
- лаконічно, образно і виразно подає матеріал
- уміє аргументувати свою позицію та володіє ораторським мистецтвом
спеціаліст вищої категорії - відповідає вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії»
- володіє інноваційними освітніми методиками і технологіями, активно й ефективно застосовує їх та поширює у професійному середовищі ü володіє широким спектром стратегій навчання
- продукує оригінальні, інноваційні ідеї ü застосовує нестандартні форми проведення уроку (навчальних занять)
- активно впроваджує форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів
- вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі
Кiлькiсть переглядiв: 431

Коментарi