/Files/images/batkam/121237351__66_.png

ПАМ’ЯТКИ

У початковій школі необхідно цілеспрямовано формувати елементарні вміння і навички, учити дітей працювати самостійно, аналізувати навчальну інформацію. Для цього учень має постійно пам’ятати правила, алгоритми, зміст задачі та проміжні результати дій. Особливо складне це для дітей зі слабкою пам’яттю. Тому дуже важливим є використання в навчальному процесі пам’яток та опорних схем, які дадуть змогу усім учням навіть на початковому етапі вивчення нового матеріалу успішно виконувати завдання.

Завдяки багаторазовому звертанню до пам’ятки чи схеми учні не лише досягають потрібного результату, а й з мінімальними затратами мимохіть запам’ятовують алгоритм дій.

Наводжу зразки пам’яток із різних предметів.

Як підготуватися до виразного читання тексту

1. Уважно прочитай текст. Намагайся уявити те, про що в ньому говориться.
2. Визнач тему, головну думку, основний тон висловлювання.
3. Подумай, з якою метою ти будеш читати цей текст, в чому будеш переконувати своїх слухачів.
4. Підкресли найбільш важливі за змістом слова, тобто слова, на які падає логічний наголос.
5. Познач паузи.
6. Подумай, як ти зможеш використовувати інші засоби виразності усного мовлення, наприклад: темп мовлення, гучність голосу.

Переказ і складання плану за прочитаним

1. Прочитай твір.
2. Визнач головну думку, сформулювавши її у кількох реченнях.
3. Поділи твір на частини.
4. Добери заголовки до кожної частини.
5. Прочитай заголовки та перевір, чи передають вони текст достатньо точно; чи не випали з твоєї уваги якісь епізоди.
6. Перекажи твір за планом.

Характеристика персонажу (художнього образу людини)

Персонажі бувають: головні, другорядні, епізодичні.
1. Зовнішній вигляд:
портрет – обличчя, міміка, жести, фігура, манера поведінки;
мова – теми висловлювань, форми мовлення;
костюм.
2. Внутрішній:
характер персонажу – сильний – слабкий, вольовий – безвольний, цільний – суперечливий;
характеристика – авторська, самохарактеристика, відгуки оточуючих.
3. Світ речей, в якому живе персонаж (інтер’єр).
4. Світ природи, в якому живе персонаж (пейзаж).
5. Суспільство, в якому живе персонаж.
6. Прототип (його наявність або відсутність).

Як готуватись до переказу

1. Уважно прочитай текст; з’ясуй значення незрозумілих слів.
2. Дай відповідь на питання, що дані у посібнику або запропоновані вчителем. У разі виникнення труднощів перечитай відповідні частини тексту.
3. Визнач головну думку тексту. Знайди такі слова, словосполучення і речення, які особливо важливі для її розкриття.
4. Поділи текст на композиційні та змістові частини відповідно до плану або склади план самостійно.
5. Прочитай текст знову, розділяючи його змістові частини значними паузами.
6. Переказуючи текст, слідкуй за послідовністю, намагайся передати всі основні факти.
7. Прочитай ще раз ту частину, переказ якої не вдався.

Як працювати над оповіданням ( розповіддю) за картиною.

1. Прочитай відомості про художника.
2. Зверни увагу на назву картини. Вона часто говорить про задум художника, про те, що він вважав у своїй картині найважливішим.
3. Розглянь картину; вдумайся в її зміст ( що тут відбувалося; чому?).
4. Намагайся уявити: що було до моменту, зображеного художником, що буде після нього.
5. Подумай, кого, у чому і як ти будеш переконувати своїм оповіданням (розповіддю).
6. Сформулюй тему і головну думку розповіді; в залежності від цього дай їй назву. Склади план.
7. Постарайся включити в розповідь діалог, елементи опису ( обстановки, природи, зовнішнього вигляду людей), щоб це допомогло повніше уявити хід подій, характери героїв.

Як написати твір

1. Спочатку обдумай тему твору. Пам’ятай : кожне слово у назві теми має значення. Визнач, про що слід писати в творі.
2. Продумай головну думку твору, якими словами, реченнями можна розкрити її. Склади план.
3. Пиши, дотримуючись послідовності викладення.
4. Підбирай образні слова і вирази.
5. Уникай повторів одного й того самого слова, словосполучення.
6. Покажи своє ставлення до того, про що пишеш.
7. Не забудь зробити висновки.
8. Перечитай свій твір: чи розкрита в ньому тема, чи розкриті пункти плану, доповни ті частини твору, в яких тема, головна думка, пункти плану розкриті недостатньо.
9. Зверни увагу на стиль твору, чи вдало виражені думки, внеси потрібні виправлення.

Заучування напам’ять

1. Прочитай вірш або прозаїчний уривок «мовчки».
2. Прочитай вголос.
3. Поділи текст на змістові частини ( можна використовувати поділ на строфи).
4. Заучуй по одній частині, повторюючи кожного разу вивчену і нову частини разом.
5. Розкажи вірш або уривок напам’ять.
6. Повтори вивчене перед сном та вранці.

Як робити звуковий аналіз слів

1. Вимови слово і послухай його.
2. Вимови послідовно всі звуки у слові.
3. Поділи слово на склади.
4. Визнач наголошений склад.
5. Вимови голосні звуки.
6. Вимови приголосні звуки. Охарактеризуй їх (тверді чи м’які, дзвінкі чи глухі).
7. Порівняй кількість букв і звуків у слові. Якщо їх кількість неоднакова, поясни це.

Як виконувати розбір речення

1. Прочитай речення.
2. Визнач вид речення за метою висловлювання ( розповідне, питальне, спонукальне).
3. Визнач вид речення за інтонацією ( окличне, неокличне).
4. Назви головні члени речення.
5. Назви другорядні члени речення.
6. Установи зв’язок слів у реченні за допомогою питань.

Як правильно списувати

1. Прочитай речення, повтори його, не дивлячись на зразок.
2. Визнач орфограми у словах.
3. Прочитай речення за складами.
4. Запиши речення, диктуючи його собі за складами.
5. Прочитай свій запис.
6. Порівняй свій запис зі зразком. Якщо є помилки, виправ їх.

Як виконувати самостійну роботу вдома

1. Сідай за уроки в один і той самий час.
2. Провітри кімнату за 10 хвилин до початку занять.
3. Вимкни радіо, телевізор, щоб вони не заважали тобі.
4. Прибери зі столу все зайве.
5. З’ясуй розклад уроків на завтра. Перевір, чи всі завдання записані у щоденнику.
6. Приготуй навчальне приладдя для занять.
7. Підручники, зошити, щоденник поклади на визначені місця на столі.
8. Відкрий підручник, почни працювати.
9. Не поспішай, працюй уважно.
10.Не намагайся виконати відразу усі завдання.
11.Перш ніж звертатися по допомогу, подумай, чи використав ти усі способи виконання завдання.
Кiлькiсть переглядiв: 674

Коментарi