/Files/images/Рисунок2.gif

Пам’ятка читача

1. Перед тим, як розпочати читання, вибери книжку, в який розкривається зміст матеріалу, що ти вивчаєш.

2. Пам’ятай, що читання – одне з найважливіших занять у самоосвіті і ставитися до нього треба серйозно.

3. Слід урізноманітнювати прийоми і способи читання.

4. Читаючи, думай, шукай головне, основне, найістотніше.

5. Не поспішай, не “ковтай” книгу, вдумайся в логіку і зміст того, що ти читаєш.

6. Домагайся, щоб кожне речення, кожне слово, термін, фраза були добре зрозуміли, не залишай незрозумілого.

7. Читай олівцем в руках, роби потрібні помітки.

8. Обов’язково конспектуй прочитане. Конспект зберігається надовго, прочитане забувається.

9. Розпочату роботу доводь до кінця. Не залишай книжку недочитаною – головне може бути попереду.

10. Прочитавши, обдумай, чого навчила тебе книга.

11. Прочитане спробуй пов’язати з життям, і практикою, досвідом. Добре при цьому придумати (знайти) приклади, що підкріплюють прочитане.

12. Не забудь пов’язати те, що читаєш (вивчаєш) з раніше вивченим і уявити його в системі знань.

13. Не поспішай кликати на допомогу інших, коли щось не зрозуміло. Намагайся розібратися самостійно.

14. Де потрібно – змушуй працювати і уяву.

15. Читай не тільки “зліва направо”, а й повертайся до прочитаного: повторення – найкращий засіб закріплення прочитаного.

16. Навчись критично сприймати прочитане.

17. Обов’язково ознайомся з рецензіями і відгуками на книжку: один розум добре, колективний – краще.

18. Раніше ніж критикувати книгу, добре розберись у ї змісті.

19. Чужу критику на книжку читай після того, як прочитаєш книжку.

ЯК КОНСПЕКТУВАТИ КНИЖКУ, СТАТТЮ

Конспект - це стислий виклад змісту статті чи книжки. Від тез конспект відрізняється тим, що поряд з основними даними тексту в ньому коротко наводяться докази цих положень і висновки.

Види конспектів:

а) текстуальний: основні положення твору, докази і висновки передаються словами автора, тобто цитатами;

б) вільний – це переказ основного змісту книги (статті) своїми словами;

в) змішаний – найчастіше використовуваний вид, при якому вільний переказ змісту поєднується із цитуванням.

Правила конспектування

1. Запиши автора і назву статті чи книжки, яку конспектуєш. Виділи їх більшим шрифтом.

2. Під час конспектування статті запиши, в якому журналі, збірнику або в якій газеті її вміщено.

3. Складай конспект після того, як продумав план тексту.

4. Записуй тільки основне: спочатку головну думку, потім (дуже стисло) докази і приклади.

5. Намагайся, щоб записи були чіткими, змістовними і лаконічними. Для цього використовуй схеми, таблиці.

6. Для зручності користування конспектом, підкреслюй найважливіші думки, навіть окремі фрази, словосполучення, сова: до розділів і підрозділів підбирай заголовки.

7. Цитуй правильно і точно, зазначай сторінку, з якої взято цитату.

8. Роби помітку, які виявляють твоє ставлення до того, що конспектуєш. Використовуй для цього свої умовні позначки, а також подані нижче:

а) знак оклику на полях – дуже добре;

б) знак питання – здивування, незгода з автором, нерозуміння якоїсь думки.

9. Вчися конспектувати відразу начисто.

ЯК ВЧИТИ ВІРШ НАПАМ’ЯТЬ

1. Уважно двічі-тричі прочитай увесь вірш.

2. Обміркуй зміст твору, умовно розділи його на смислові частини.

3. У кожній такій частині правильно визнач інтонацію, з якою будеш читати, розстав логічні наголоси, визнач паузи та темп читання.

4. Навчися читати вголос, дотримуючись цих вимог, спочатку кожну частину, а відтак увесь вірш.

5. Тепер без допомоги підручника спробуй пригадати вірш, повтори кожну частину по пам’яті.

6. Візьми книжку. Читаючи напам’ять, перевіряй, чи правильно запам’ятав текст.

7. Відклади підручник, двічі чи тричі продекламуй увесь вірш.

8. Запам’ятай: знання тексту вірша треба довести до автоматизму. Це дасть змогу зосередитися на виразності читання.

9. Перед уроком уявно продекламуй вірш іще раз. Якщо ти не задоволений звучанням окремих рядків, то ще є час усунути недоліки.

ЯК ПРАЦЮВАТИ З КНИГОЮ

1. Для ознайомлення в загальних рисах зі змістом книги необхідно:

а) прочитати титульну сторінку – прізвище автора, заголовок, рік народження;

б) прочитати анотацію (коротку інформацію про цю книгу), вміщену на зворотному боці титульної сторінки;

в) уважно ознайомитися зі змістом, вміщеним або в кінці книги, або після титульної сторінки;

г) прочитати передмову або вступ.

2. Під час читання звернути увагу на:

а) назви окремих розділів, частин, параграфів і т. ін.;

б) вдумливо ставитись до слів і словосполучень, виділених різними шрифтами (розрядкою, курсивом, пів жирним та ін.);

в) з’ясувати значення незрозумілих слів за допомогою словників та енциклопедій;

г) звернути увагу на посилання (позначаються зірочкою або цифрою) і зразу ж уважно прочитати пояснення (вниз сторінки).

3. Для засвоєння змісту прочитаного необхідно:

а) поділити прочитаний матеріал на частини, виділити в них найголовніше;

б) скласти план (простий, складний), тематичні виписки, тези або конспект

ЯК ГОТУВАТИ ДОПОВІДЬ

1. Визначити адресата мовлення і мету спілкування.

2. Вдуматися в тему. Визначити основну думку майбутньої доповіді.

3. Опрацювати літературу з цієї теми, осмислити її.

4. Добираючи матеріал. Звернути увагу на ті факти. Які будуть цікаві аудиторії, перед якою буде виголошена доповідь. Зробити певні виписки.

5. Скласти робочий план і відповідно до нього систематизувати дібраний матеріал.

6. Узагальнити основні положення кількох джерел, внаслідок чого думки, викладені в кількох працях, звучатимуть повніше, переконливіше.

7. Записати текс доповіді повністю або частково (початок, кінець).

8. Виділити термін, незнайомі слова. Уточнити вимову і наголошення слів.

9. Говорити нешвидко, робити паузи, дотримуватися правильної інтонації.

10. Виступаючи, завжди стежити за слухачами: якщо вас перестали слухати, змінити тон мовлення, навести цікавий факт, ніколи не намагатися перекричати аудиторію.

11. Якщо потрібно заглянути до рукопису, опустіть очі. Не нахиляючи голови.

12. Стежити за своїм мовленням: уникати слів-паразитів. Не заповнювати паузи звуками ( “е-е-е”, “ну-у”) та ін.

13. Переказати усно текст доповіді вдома (відводиться 15-20 хв.)

ЯК ГОТУВАТИСЬ ДО ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ

1. Добре продумати тему для вступу; підготувати заздалегідь матеріал. З яким збирається виступати.

2. З’ясувати мету і адресата мовлення: бажання поінформувати слухачів чи переконувати їх у чомусь спонукати до якоїсь дії чи розважити.

3. Основа виступу – план. Згрупувати інформаційні матеріали відповідно до плану виступу.

4. Опрацьовуючи потрібну інформацію, дбати про композицію виступу (загальноприйнята композиція – вступ, основна частина, висновок).

5. Розвивати думку у своєму виступі можна по-різному, а саме: пояснювати, описувати, розповідати, доводити. Добирати відповідні мовні засоби. Характерні для обраного стилю і типу мовлення.

6. Написати повний текст виступу і кілька разів прочитати його.

Прочитати свій виступ вдома комусь із рідних або друзям. Це допомагає уточнити зміст, знайти потрібні слова і необхідний тон, інтонацію.

ОРІЄНТОВАНА СХЕМА ВІДГУКУ НА КНИЖКУ

1. Зміст книжки.

2. Актуальність тематики твору.

3. Творчий задум автора.

4. Критична оцінка твору:

а) особливості композиції книжки;

б) сила впливу слова письменника;

в) майстерність автора у зображенні характерів героїв;

г) мистецтво художника-ілюстратора книжки.

5. Основна думка відгуку.

ЯК ГОТУВАТИСЯ ДО ІСПИТІВ

1. Скласти графік підготовки до всіх дисциплін, з яких відбуватимуться іспити.

2. Повторювати один і той же матеріал два рази протягом доби, а потім ще раз - через тиждень.

3. Скласти плани відповідей на можливі екзаменаційні питання.

4. Дбати про те, щоб відповідь на іспити була композиційно завершеною (переважно роздум), доказовою (з прикладами), переконливою (з поясненням); дотримуватися особливостей наукового стилю мовлення.

5. Щодня повторювати матеріал з двох навчальних предметів з перервою між ними.

6. Вести щоденник, куди записувати щодня план роботи на наступний день.

Уміти зняти втому (спілкування з друзями, батьками, прослуховування музики та подібне).

ЯК ПИСАТИ РЕФЕРАТ

1. Визначити адресата і мету спілкування.

2. Дібрати відповідну літературу.

3. Опрацьовувати дібрані джерела з робочим стислими помітками, закладками в книжці.

4. Скласти план відповідно до обсягу реферату (його пункти розкриваються приблизно на однаковій кількості сторінок).

5. Оформити яскравий, привабливий вступ.

6. Дати перелік основних висновків, узагальнень та рекомендацій.

7. Оптимальний осяг реферату – 10-12 друкованих сторінок. Такий реферат потребує для усного викладу перед аудиторією 10-15 хв.

8. Під час усного виступу краще розповідати, а не читати реферат. Для цього скласти розгорнутий план-конспект на 2-4 сторінки.

9. Під час добору мовних засобів для написання реферату необхідно враховувати особливості наукового стилю мовлення.

ЯК ПИСАТИ ТВІР

1. Вдуматися в тему, сформулювати основну думку висловлювання.

2. Дбати про правильне розуміння теми та глибину і повноту її розкриття.

3. Для підтвердження своїх думок використовувати життєвий досвід, наводити лише достовірні факти та конкретний ілюстрований матеріал.

4. Викладати матеріал переконливо, дбати про доказовість основних положень.

5. Доцільно і правильно цитувати.

6. Дотримуватися композиційної структурності, пропорційності частин твору, логічної послідовності у викладі думок.

7. Намагатись робити висновок і узагальнення, в яких міститиметься особисте ставлення до подій, оцінка фактів.

8. Користуватися різними типами мовлення, дотримуватися єдності обраного стилю мовлення. Стежити за грамотністю.

Кiлькiсть переглядiв: 492

Коментарi