план роботи

План роботи бібліотеки на 2020-2021 навчальний рік

Основні завдання бібліотеки:

Пріоритетними в роботі шкільної бібліотеки є вирішення таких завдань:

Ø Виховання в учнів інформаційної культури, культури читання, шанобливого ставлення до книги.
Ø Формування правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, поширення інтересу до рідного краю.
Ø Пропаганда здорового способу життя.
Ø Сприяння самоосвіті учнів та вчителів за допомогою різних форм і методів роботи.
Ø Організація довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування читачів.
Ø Формування, використання і зберігання бібліотечного фонду.
Ø Популяризація літератури та книги.

Протягом року планується провести:

Назва заходу
1. Книжкові виставки, підбірки
2. Огляди літератури
3 Дні інформації
4. Тематичні дні, Всеукраїнський день бібліотек
5. Години цікавих повідомлень
6. Інформаційні години
7. Діалоги читачів, години-спілкування. Бібліотечні уроки
8. Екскурсії до бібліотеки
9. Виразні читання
10. Вікторини

Організація інформаційно-маркетингової діяльності.

Назва заходів та технологій Для кого Дата Відповідальні
1. 2. 3. 4. 5 6. 7. Оформлення наочної інформативної бази бібліотеки. Затвердження графіка роботи бібліотеки та ознайомлення з ним користувачів бібліотеки. Складення системи обслуговування учнів: -індувідуальне консультування читачів при виборі книги: • рекомендаційні бесіди; • бесіди про прочитане; • індивідуальні консультації біля книжкових виставок; • абоненти індивідуальної інформації - групове обслуговування читачів з уже сформованим інтересом при виборі книг: • рекомендаційні списки, літератури; • бібліографічні огляди літератури; • тематичні бесіди з визначеної теми Вивчення та задоволення інформаційних потреб читачів. Регулярно проводити бесіди з читачами про правила користування та правила читання в шкільної бібліотеки. За гнучким графіком проводити масові заходи та бібліотечні уроки Проводити рейди –перевірки підручників та інформувати про новинки 2-9 2-9 2-9 1-9 вересень вересень вересень протягом року при записі протягом року протягом року протягом року протягом року протягом року протягом року Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я.

Моніторінг розвитку інформаційних потреб та самоосвітньої діяльності учнів .

Назва заходів та технологій Для кого Дата Відповідальні
1. 2. 3. Скласти систему вивчення інформаційних потреб читачів:- проводити анкетування учнів при запису до бібліотеки, при проведенні бібліотечних уроків та інших заходів. Створення позитивного іміджу кращих читачів школи, визначення та нагородження. Провести аналіз читання окремих групи читачів, які вимагають додаткового супроводу: · Схильні до правопорушень · Недостатньо читаючі діти. 2-9 педагоги 2-9 Протягом року Протягом року Протягом року Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я.

Формування та збереження книжкового фонду літератури та підручників згідно з освітянськими завданням.

Назва заходів та технологій Для кого Дата Відповідальні
1. 2. 3. 4. 5. 6 7. Постійно проводити перевірку та оформлення згідно з нормативними документами поступлення підручників та худ. літератури. Вилучення з фондів застарілих видань;загублених читачами; з інших причин . Комплектування фонду згідно нових шкільних програм і вимог до шкіл на сучасному етапів - зв’язок з метод. кабінетом; зв’язок з бібліотеками. Передплата періодичних видань для навчально – виховного процесу школи. Постійний перегляд періодичних видань, робота по наповненню систематичної картотеки статей. Вести роботу по збереженню наявного книжкового фонду. Поповнювати каталоги: алфавітний, систематичний. 2-9 2-9 2-9 Протягом року Протягом року Протягом року Жовтень-листопад Протягом року Протягом року Протягом року Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я.

Заходи щодо збереження бібліотечного фонду підручників та дбайливого відношення до книги.

Назва заходів та технологій Для кого Дата Відповідальні
1. 2. 3. 4. 5. 6. Оформити пакет документів на видачу підручників в тимчасове користування в школі. Спланувати роботу по вихованню дбайливого ставлення до навчальної книги : проводити перевірки стану підручників у класах, виховні години ,бесіди . Провести акцію «Подаруй книгу у бібліотеку! Ведення всіх операцій по обліку бібліотечного фонду підручників (згідно Інструкції). Зробити замовлення підручників на поточний навчальний рік Постійно контролювати потреби в навчальній літературі. 1-9 2-9 2-9 1-9. 1-9 1-9 02.09-06.09 постійно вересень-жовтень протягом року пр.року пр.року Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я.

Виховання інформаційної культурі школярів, інформаційно-бібліографічна робота.

Назва заходів та технологій. Для кого Дата Відповідальні
1. 2. 3. Розкриття інформаційних ресурсів книжкового фонду через традиційні форми пропаганді літератури: виставки нових надходжень ,періодичних видань, персональних до знаменних і пам’ятних дат. Створення системи інформаційного обслуговування учнів та педагогів: - проведення циклу інформаційних заходів «Вересневі зустрічі» - вивчення інформаційних запитів читачів/анкетування при запису до бібліотеки/. - використання індивідуальних форм інформування /листи ,пам’ятки, закладки./ - оформлення наочних форм інформування/інформаційні листи, калейдоскоп, стенди/ Проведення групових форм інформаційної роботи: для педагогів – на педагогічних радах, робочих нарадах, інших формах ; 2-9 2-9 2-9 2-9 2-9 педагоги Протягом року Протягом року Протягом року Протягом року постійно постійно Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я.
4. 5. 6. 7. - для учнів на бібліотечних заняттях, інформаційних зустрічах. Використання інтерактивних форм у роботі з читачами /інтелектуальний поєдинок, вікторини, брейн- ринг та ін. / Складання інформаційних списків літератури до визначних дат, персоналій, педагогічних нарад, виховних годин. Провести День інформації «У шкільній бібліотеці» . Тісно співпрацювати з дитячої бібліотекою села. 2-9 5-9 вчителя 2-9 2-9 постійно на протязі року постійно вересень Протягом року Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я.

Організація довідково - бібліографічного апарата, популяризація бібліографічних знань.

Назва заходів та технологій. Для кого Дата Відповідальні
1 2. 3. 4. 5. Поновити систему діючих картотек на допомогу удосконалення інформаційної компетентності вчителів. Продовжити роботу по редагуванню традиційних картотек та каталогу: - каталог педагогічної літератури, систематична картотека статей, тематичних картотек для учнів та вчителів . Спланувати проведення занять по пропаганді бібліотечних знань з використанням інноваційних технологій/групові форми роботи , інтерактивні технології, проектна методика./ Провести інформаційні години «Ти читач» Поповнювати тематичні папки . Вчителя 2-9 кл 2-9 2-9 2-9 Постійно протягом року вересень протягом року протягом року Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я.

Популярізація літератури на допомогу навчально-виховному процесу.

Назва заходів та технологій Для кого Дата Відповідальні
1 2. 3. 4 Перерігістрація читачів Проведення ознайомчих бесід з читачами при запису до бібліотеки. Спланувати роботу по популяризації літератури згідно з календарем знаменних та пам’ятних дат щомісячно. Відповідно до структури плану визначити тематичні цикли пропаганди літератури. 2-9 2-9 2-9 2-9 Вересень -жовтень Протягом року вересень на протязі року Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я.

Робота з батьками

Назва заходів та технологій Для кого Дата Відповідальні
1 Бібліотечне інформування батьків щодо виховання дітей та роботи бібліотеки. батьків на протязі року Череушенко Л.Я.
2. Залучення батьків до благодійної акції бібліотеки «Подаруй бібліотеці книгу» батьків на протязі вересня Череушенко Л.Я.
3. Виступи на батьківських зборів із питаннями вивчення читацьких інтересів , збереження книжкового фонду бібліотеки та ін. батьків на протязі року Череушенко Л.Я.
4 День відкритих дверей для батьків. батьків Вересень Череушенко Л.Я.
5 Бібліотечні виставки, поради для батьків. батьків на протязі року Череушенко Л.Я.
6. Консультації для батьків із питання читанням молодших школярів. батьків на протязі року Череушенко Л.Я.

Підвищення професійної компетентності.

Назва заходів та технологій Дата Відповідальні
1 Брати участь у інформаційно – методичних семінарах. На протязі року Череушенко Л.Я.
2. Відвідувати методичні об’єднання шкільних бібліотекарів. На протязі року Череушенко Л.Я.
4 Оформити підписку на фаховий журнал «Шкільна бібліотека», Шкільний бібліотекар», на 2021 рік Жовтень -Листопад Череушенко Л.Я.
5 Брати участь в різноманітних конкурсах для шкільних бібліотекарів. На протязі року Череушенко Л.Я.

Вересень «Навчання – джерело знань».

Назва заходів та технології Для кого Дата Відповідальні
1 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. 12. Забезпечити підручниками учнів 1 – 9 класів і вчителів – предметників. Здійснити перереєстрацію читачі Книжкова виставка - заклик «Наша мета -Україна свята» Книжкова виставка –діалог «Спорт –це здоров’я та міцний характер»(до дня фізичної культури і спорту). Інформхвилинка «Цікаві факти з спорту» До Всеукраїнського дня бібліотек: Виставка – запрошення «В бібліотеку завітай –нову книгу прочитай» Книжковий коктейль «Відпочинь з нами» День відкритих дверей для батьків, учнів, вчителів. Провести акцію «Подаруй книгу у бібліотеку!» Аукціон книг та журналів «Прочитай сам, зацікав товариша» Проведення бібліотечних уроків Мандрівка до сільської дитячої бібліотеки «Будьмо знайомі у нашому домі» 1-9, вчителі 2-9, педпрацівники 2-9 2-9 5-7 2-9 2-3 2-9, батьки, педпрацівники 2-9, батьки, педпрацівники 7-9 2-9 3-4 02.09-10.09 протягом місяця 02.09 05.09-13.09 11.09 23.09-30.09 23.09 24.09 25.09 26.09 27.09 протягом місяця 30.09 Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Класні керівники

Жовтень «Козацької слави будьмо достойні»

Назва заходів та технологій Для кого Дата Відповідальні
1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 11 12 13 14 Каскад інформаційних повідомлень. (До дня похилого віку, до дня музики) Виставка – подорож «Зелена хвиля» Гойдалки дискусійні «Людина:життя в довкіллі» Цикл заходів до Дня козацтва: Виставка- кросворд «Козацька наша слава не вмре , не загине» Цікаві факти «Козацькі походи» Виставка – реквієм «Пам’ятаємо імена Героїв» Тематична полиця «Пам’ятаємо героїв. (До дня визволення України від фашистських загарбників) Створити актив з числа кращих читачів для проведення бібліотечних уроків. Проведення бібліотечних уроків Тиждень підручника «Підручник – обличчя учня: Книжкова виставка «Підручник –твій помічник» Рейд –огляд «Підручник у твоєму портфелі». Аналіз читання учнів . Бібліотечний урок «Скільки коштує підручник» Робота бюро добрих справ «Ремонтуємо книгу та підручник разом» Бесіда «Збережи підручники – збережи дерево» . 2-4 2-9 7 2-9 8-9 2-9 2-9 2-9 2-9 2-9 2-9 2-9 1-9 1-9 2-3 01.10 03.10 07.10 11.10-18.10 11.10 17.10 12.10 25.10 На протязі місяця на протязі місяця на протязі місяця останній четвер місяця 28.10-31.10 28.10 29.10 30.10 Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я.

Листопад «Мова моя калинова»

Назва заходів та технологій Для кого Дата Відповідальні
1 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 Декада українській писемності та мови: Тематична виставка-вікторина «Слова … В вас мудрість вічна і любов жива». Буктрейлер «Могутні масиви народного духу і сил» Виставка – «Нове в літературі» Арт-тренінт «Якого кольору толерантність» ( до дня толерантності). Цикл заходів до Всесвітнього дня дитини: «Книжкова виставка- порада «Вивчаємо свої права та обовязки» Бібліомікс «Правові знання – підліткам» Цикл заходів до Дня пам’яті жерт голодомору та політичних репресій: Виставка - реквієм - «Скорботна свічка пам’яті святої» Заочна екскурсія «З попелу забуття» Організувати проведення бібліотечних уроків за графіком. 2-9 5-6 2-9 8-9 2-9 6-7 5-9 8-9 2-9 Акт.група 04.11-09.11 05.11 07.11 12.11 15.11 18.11-22.11 18.11 20.11 25.11-29.11 25.11 29.11 Протягом місяця Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я.


Грудень «Новорічні радощі в душі»

Назва заходів та технологій Для кого Дата Відповідальні
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9. 10. 11. 12. 13 Громадський форум :«СНІД : як уповільнити епідемію» Книжкова виставка «Інноваційні технології, методи та методики роботи з особливими дітьми» Книжкова виставка –експозиція «Література рідного краю» «Книга та комп’ютер і інформаційному суспільстві» (урок – діалог) Акція «Подарунок до Дня Святого Миколая» Майстер клас по виготовленню новорічних прикрас. Організувати роботу моніторингу «Читання –ось краще навчання» та довести до відома класних керівників . Провести рейд - перевірку підручників. Провести роботу з документацією бібліотеки по завершенню календарного року. Проаналізувати збереження підручників за 1 семестр 2021-2021 навч.року. Аналітична діяльність у бібліотеки: аналіз читання учнів школи за перший семестр. Організувати проведення бібліотечних уроків Робота активу «Друзі книги». 7-9 педагогів 2-9 7-9 2-4 5-9 2-9 2-9 1-9 1-9 2-9 2-9 актив 02.12. 06.12 09.12 13.12 16.12 18.12 23. 12 24.12 26.12 27.12 30.12 Протягом місяця Протягом місяця Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я.

Січень «Моя Соборна Україна»

Назва заходів та технологій Для кого Дата Відповідальні
1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 10 11. 12 Бібліографічне обслуговування читачів бібліотеки протягом зимових канікул :- виконання тематичних запитів, індивідуальні консультації. Санітарна обробка книжкового фонду літератури та підручників. Книжкова виставка –настрій «Чарівний світ зимових свят » «Майстерня Діда Мороза» - майстер – класи, вироби дітей. Книжкові піжмурки- незаслужено забутих книг. Інформаційна година «Періодичні видання поточного року.(для педпрацівників ) Book Slam (букслем)- рекламна гра –конкурс «Я прочитав і вам раджу» Арт –година «Мистецтво – могутня і чарівна сила » Цикл заходів до Дня Соборності України: Тематична виставка –міркування :«Соборність України : від ідеї до сьогодення» Бібліомікс «Історичний урок єднання» Тематична полиця «А на Аскольдовій могилі України цвіт » (До дня пам’яті герої Крут» Організувати проведення бібліотечних уроків Робота активу «Друзі книги» 2-9 2-9 2-9 2-5 пед.колектив 5-9 5-9 5-9 5-6 5-9 2-9 актив Протягом канікул Протягом канікул 03.01. 06.01 08.01 09.01 10.01 16.01 20.01.-25.01 20.01 24.01 29.01 на протязі місяця Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я.


Лютий «Подаруй часточку любові»

Назва заходів та технологій Для кого Дата Відповідальні
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13 Бібліофорсаж « Світлофор - найкращий друг » Бібліоурок «Найкраща книга» Місто майстрів із створення валентинок «Подаруй часточку любові» Бібліотечний урок «Поетичні слова кохання » До декади української мови: Тематична полиця «Мова , барвиста,мова багата, рідна і тепла , як батьківська хата!» Майстерня радості «Мова - життя основа» Виставка –галерея «Україна моя вишивана» Поетичний зорепад «Творча справа » Казковий балаганчик Організуват проведення уроків БЖД. Рейд –перевірка шкільних підручників . Робота активу «Друзі книги» Краєзнавча година «Крокуємо рідним краєм» 2-4 2-9 2-9 3-4 2-9 5-7 2-9 2-9 1-4 2-9 1-9 6-7 03.02 06.02 12.02 15.02 17.02.-24.02 17.02 18.02. 19.02 20.02 21.02 На протязі місяця 25.02 Протягом місяця 27.02 Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. вчителя української мови Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я.

Березень «Місяць книги»

Назва заходів та технологій Для кого Дата Відповідальні
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Дні пам’яті Т.Г.Шевченко Виставка – книжкові шедеври « Кобзар – у нашій оселі» Буктрейлер «Шевченко Тарас, наче сонце для нас» Бібліотечний урок «Шевченко Т.Г. в дитинстві». Нон –стоп «Ми чуємо тебе, Кобзарю , крізь століття» Книжкова виставка – спогади «Пам’ять не згасне» Тиждень Дитячої та юнацької книги: Книжкова виставка –колаж «Дитинство-країна книжкових забав і розваг» Лабораторія читацької творчості «Творчість єднає Україну!». Презентація прочитаних книг «Прочитай , не пожалкуєш!» «Кращий читач школи» - гра –конкурс. Подорож до Мультляндії. Організовувати проведення бібліотечних уроків Робота активу «Друзі книги» 2-9 7-9 3-4 2-9 2-9 2-9 2-9 2-9 2-9 2-9 2-9 актив 02.03.-12.03 02.03 04.03. 06.03. 10.03 18.03 23.03.-28.03 23.03 24.03 25.03 26.03 27.03 на протязі місяця на протязі місяця Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я.


Квітень «Дбаєм по чистоту довкілля»

Назва заходів та технологій Для кого Дата Відповідальні
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12. 13. Каскад інформаційних повідомлень . До Міжнародного дня птахів: «Я милуюся птахами» . Віртуальний зоопарк «У світі тварин» Цикл заходів до Всесвітнього дня здоров’я: Виставка – аздвайзер «Бути здоровим -престижно! » Диспут «Енергія здоров’я » «Вони були першими» хвилинка з книжкою в руці./до дня космонавта. Цикл заходів до міжнародного для Землі: Виставка – подорож «Барви України» Фотовиставка «Зелена моя планета» Екологічний екстрим «Мову рідної природи серцем розуміти вчись» Цикл заходів до дня Чорнобильської трагедії. Тематична виставка «Чорнобиль – наш біль » Круглий стіл «Трагедія не має повторитися» Перегляд фільму «Чорнобиль за хвилину до аварії» Організовувати проведення ББЗ. Робота активу «Друзі книги» 2-4 5-6 2-9 7-8 5-6 2-9 2-9 2-9 7-9 2-9 8-9 6-7 2-9 члени гуртка 01.04 03.04 06.04-10.04 06.04 08.04 13.04 20.04-24.04 20.04 22.04 23.04 24.04-30.04 24.04 27.04 28.04 на протязі місяця Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я.

Травень «Весна Перемоги»

Назва заходів та технологій Для кого Дата Відповідальні
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. 9. « Травневі свята » інформаційна хвилинка. Виставка –пам'ять «Пам’ятаємо минуле заради майбутнього» Урок – мужності «Дитинство, опалене війною» Вечірка «Моя сім’я, моя родина в житті і долі України» До Дня слов’янської писемності та культури: Книжкова виставка «Україна святкує День Європи» Інформацій година «Духовні цінності нашої країни та традиції європейських народів» Організовувати проведення бібліотечних уроків. Робота активу «Друзі книги» «Тиждень поверненій книги» -Єкспрес-інформація по класах про боржників бібліотеки. - повернення книжок . - відшкодування втраченої літератури Організація повернення підручників. до бібліотечних фондів./за окремим графіком/ 2-9 2-9 7-9 5-9 5-9 6-7 2-9 актив 1-9 кл. 1-9кл. 02.05 04.05-11.05 08.05 . 15.05 18.05-21.05 18.05 21.05 на протязі місяця останній тиждень 25.05 -31.05 Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я.


Червень «Скоро канікули»

Назва заходів та технологій Для кого Дата Відповідальні
1. 2. 3. Інвентаризація підручників. Санітарна обробка книжкового фонду літератури та підручників. Складання річного плану на 2021-2022н.р. на протязі місяця на протязі місяця на протязі місяця Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я. Череушенко Л.Я.
Кiлькiсть переглядiв: 3993

Коментарi