Онлайн уроки

7 клас. Українська мова. НЕ і НІ з різними частинами мови (Тиж.9:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Всесвітня історія. Середньовічне суспільство Індії та Китаю. Японія (Тиж.9:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Фізика. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів (Тиж.9:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Біологія. Співіснування організмів в угрупованнях (Тиж.9:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Алгебра. Системи лінійних рівнянь із двома змінними. Графічний метод (Тиж.9:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Хімія. Узагальнення теми «Вода». Вправи для самоконтролю (Тиж.9:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Географія. Індійський океан (Тиж.9:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Українська мова. Написання часток –бо, -но, -то, -от, -таки (Тиж.9:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Геометрія. Зовнішній кут трикутника, периметр трикутника (Тиж.9:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Біологія. Ланцюги живлення (Тиж.9:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Фізика. Рухомий і нерухомий блоки (Тиж.9:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Історія України. Кревська унія 1385 р. і українські території. (Тиж.9:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Алгебра. Лінійне рівняння з двома змінними та його графік (Тиж.9:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Географія. Атлантичний океан. Урок №2 (Тиж.9:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Українська мова. Частка як службова частина мови (Тиж.8:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Геометрія. Висота, медіана, бісектриса трикутника (Тиж.8:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Хімія. Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами (Тиж.8:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Українська мова. Підсумковий урок з тем «Прийменник», «Сполучник» (Тиж.8:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Всесвітня історія. Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда ІІ (Тиж.8:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Фізика. Лабораторна робота «З’ясування умови рівноваги важеля» (Тиж.8:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Біологія. Поняття про екосистему та чинники середовища (Тиж.8:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Алгебра. Лінійні рівняння, їх системи. (Тиж.8:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Хімія. Кислоти. Демонстраційні досліди (Тиж.8:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Географія. Атлантичний океан. Урок № 1 (Тиж.8:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Українська мова. Написання сполучників разом та окремо (Тиж.8:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Геометрія. Сума кутів трикутника (Тиж.8:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Біологія. Поняття про популяцію (Тиж.8:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Фізика. Момент сили. Умова рівноваги важеля (Тиж.8:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Історія України. Інкорпорація руських удільних князівств (Тиж.8:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Алгебра. Функція та її графік (Тиж.8:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Географія. Тихий океан. Урок № 2 (Тиж.8:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Українська мова. Навчальний диктант (Тиж.7:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Геометрія. Властивості паралельних прямих (Тиж.7:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Хімія. Взаємодія води з оксидами неметалічних елементів (Тиж.7:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

5-11 класи. Українська мова. День вишиванки (Тиж.7:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Всесвітня іст. Візант-ка, руська, католицька культури в пам Центр-Східної Європи (Тиж.7:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Фізика. Закон збереження і перетворення механічної енергії (Тиж.7:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Біологія. Еволюція поведінки тварин (Тиж.7:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Алгебра. Степінь з натуральним показником і його властивості (Тиж.7:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Хімія. Природні індикатори. Демонстраційні досліди з природними індикаторами (Тиж.7:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Географія. Тихий океан. Урок № 1 (Тиж.7:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Українська мова. Використання сполучників у простому і складному реченнях (Тиж.7:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Геометрія. Суміжні та вертикальні кути (Тиж.7:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Біологія. Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова діяльність (Тиж.7:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Фізика. Механічна енергія. Потенціальна і кінетична енергія тіла (Тиж.7:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7-10 класи. Історія України. День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу (Тиж.7:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Алгебра. Цілі вирази (Тиж.7:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Географія. Найбільші держави Азії (Тиж.7:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Українська мова. Види сполучників за будовою, походженням (Тиж.6:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Геометрія. Найпростіші геометричні фігури та їх властивості (Тиж.6:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з Юлією Сахневич - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Хімія. Взаємодія води з оксидами металічних елементів (Тиж.6:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Українська мова. Сполучник як службова частина мови.(Тиж.6:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Всесвітня історія. Новгородська боярська республіка. Олександр Невський. (Тиж.6:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з Іваном Дорном - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Фізика. Потужність (Тиж.6:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Біологія. Ієрархія у групі. Комунікація тварин(Тиж.6:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Алгебра. Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь. (Тиж.6:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Хімія. Небезпечні речовини та їх маркування. (Тиж.6:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Географія. Найбільші держави Європи (Тиж.6:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Українська мова. Урок мовленнєвого розвитку. Особливості публічного виступу (Тиж.6:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Геометрія. Побудова прямої перпендикулярної до даної (Тиж.6:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Біологія. Типи угруповань тварин за К. Лоренцем (Тиж.6:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Фізика. Механічна робота. Одиниця роботи (Тиж.6:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з Олею Поляковою - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Українська мова. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс (Тиж.5:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Геометрія. Поділ даного відрізка навпіл (Тиж.5:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Хімія. Виготовлення водних розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини (Тиж.5:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Українська мова. Види прийменників за будовою. (Тиж.5:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Всесвітня історія. Держави Центральної та Східної Європи в Х – ХV ст. (Тиж.5:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з Еліною Мбані, Сергієм Сидорчуком, Сергієм Кривцовим - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Фізика. Розв’язування задач (Тиж.5:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Біологія. Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин (Тиж.5:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з Мартою Адамчук, Тарасом Степаненко та Георгієм Бущаном - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Алгебра. Задачі на роботу і відсотки (Тиж.5:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з Віталієм Миколенком, Катериною Нікітіною та Сргієм Болбатом - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Хімія. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини (Тиж.5:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Географія. Населення (Тиж.5:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з Віктором Коваленком та Артемом Бєсєдіном - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Українська мова. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні. (Тиж.5:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Геометрія. Побудова бісектриси даного кута (Тиж.5:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з іриною Сопонару, Микитою Бурдою та Ісмаїлі Гонсалвіс дус Санту - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Біологія. Форми поведінки тварин. Урок 2. (Тиж.5:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Фізика.Судноплавство та повітроплавання (Тиж.5:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з Миколою Матвієнко, Олею Жуковцевою, Денисом Бойко - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Історія України. Культура Галицько-Волинської держави (Тиж.5:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка із запальними ДЗІДЗЬО та Олею Цибульською - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Алгебра. Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь. (Тиж.5:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Географія. Євразія. Охорона природи (Тиж.5:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Українська мова. Прийменник як службова частина мови (Тиж.4:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Всесвітня історія. Держави Центральної та Східної Європи в Х-ХV ст. (Тиж.4:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка - танцюємо з Лізою Василенко та Сашею Петренко - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Фізика. Лабораторна робота “З’ясування умов плавання тіл” (Тиж.4:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Біологія. Форми поведінки тварин. Урок 2 (Тиж.4:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка - розважаємось з Андрієм Пятовим та Валерією Тостовлес - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Алгебра. Розв'язування систем лінійних рівнянь різними способами (Тиж.4:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з Дашею Астаф'євою - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Хімія. Кількісний склад розчину, їх обчислення. Урок 1 (Тиж.4:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Географія. Природні зони. Вертикальна поясність (Тиж.4:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з Ніною Радзієвською та Олександром Барабошко - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Українська мова. Підсумковий урок з теми “Прислівник” (Тиж.4:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Геометрія. Побудова кута, що дорівнює даному (Тиж.4:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка - танцюємо з Оленою Кравець - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Фізика. Умови плавання тіл (Тиж.4:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Біологія. Форми поведінки тварин. Урок 1 (Тиж.4:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка - запалюємо з МОНАТІКОМ - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7-11 класи. Історія України. Чорнобиль (Тиж.4:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Алгебра. Розв'язування систем лінійних рівнянь способом додавання (Тиж.4:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з гуртом KADNAY - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Географія. Природні зони (Тиж.4:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Українська мова. Урок мовленнєвого розвитку. Твір-роздум (Тиж.3:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Геометрія. Побудова трикутника за трьома сторонами (Тиж.3:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з Юрієм Ткачем - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Хімія. Розчин і його компоненти (Тиж.3:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Українська мова. Не і ні з прислівниками (Тиж.3:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Всесвітня історія. Архітектура і мистецтво. Раннє Відродження. Гуманізм (Тиж.3:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з неймовірною Світланою Тарабаровою - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Фізика. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда (Тиж.3:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Біологія. Поведінка тварин. Вроджена і набута поведінка (Тиж.3:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Алгебра. Розв'язування систем лінійних рівнянь методом підстановки (Тиж.3:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка - запалюємо разом з Юлією Сахневич - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Хімія. Вода: склад молекули, поширеність у природі, фізичні властивості (Тиж.3:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Географія. Води суходолу (Тиж.3:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка - тренуємось з DJ Nana (Анастасія Кумейко) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Українська мова. И та і в кінці прислівників (Тиж.3:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Геометрія. Взаємне розміщення двох кіл (Тиж.3:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка - запалюємо з Днею Вегасом - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Біологія. Розвиток тварин (Тиж.3:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Фізика. Сполучені посудини. Манометри (Тиж.3:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Українська мова. Букви –н- та –нн- у прислівниках (Тиж.2:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Геометрія. Коло, описане навколо трикутника (Тиж.2:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з Лесею Нікітюк - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Хімія. Колообіг оксигену у природі (Тиж.2:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Українська мова. Урок мовленнєвого розвитку. (Тиж.2:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Всесвітня історія. Середньовічні школи та університети (Тиж.2:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка - запалюємо з DJ Nana (Анастасією Кумейко) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Фізика. Атмосферний тиск і його вимірювання. Барометри (Тиж.2:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Біологія. Розмноження тварин (Тиж.2:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка - займаємось спортом з DJ Nana (Анастасією Кумейко) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Хімія. Взаємодія кисню зі складними речовинами (Тиж.2:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка - розминаємось з Jerry Heil - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Географія. Кліматичні пояси. Типи клімату. Практична робота №11 (Тиж.2:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка - запалюємо з Jerry Heil - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Українська мова. Правопис прислівників на –о, -е (Тиж.2:ВТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Геометрія. Дотична до кола, її властивості (Тиж.2:ВТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з TamerlanAlena - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Біологія. Нервова система тварин(Тиж.2:ВТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Фізика. Гідростатичний тиск (Тиж.2:ВТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Історія України. Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича (Тиж.2:ПН) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з Анною Домніч - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Алгебра. Розв'язування завдань на лінійні рівняння з двома змінними (Тиж.2:ПН) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Географія. Клімат Євразії (Тиж.2:ПН) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Українська мова. Правопис прислівників (Тиж.1:ПТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Математика. Лінійні рівняння, їхні системи (Тиж.1:ПТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з Антоном Савлеповим - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Хімія. Взаємодія кисню з простими речовинами (Тиж.1:ПТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Українська мова. Способи творення прислівників ((Тиж.1:ЧТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Всесвітня історія. Церковний розкол 1054 р. Католицька церква в ХІ–ХV cт.(Тиж.1:ЧТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка - запалюємо з Анною Різатдіновою та Артемом Пивоваровим - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Фізика. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля (Тиж.1:ЧТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Геометрія. Властивості бісектриси. Коло, вписане в трикутник (Тиж.1:СР) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка - танцюємо з Наталею Годунко та Олександром Усиком - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Хімія. Кисень. Фізичні властивості, поширеність у природі та застосування (Тиж.1:СР) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Географія. Тектонічна будова. Рельєф, роль внут. і зов. сил у його формуванні. Ч2 (Тиж.1:СР) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Українська мова. Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням. (Тиж.1:ВТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Геометрія. Коло і круг, довжина кола, площа круга (Тиж.1:ВТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з Наталею Годунко та Олександром Усиком - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Біологія. Покриви тіла тварин, їхня різноманітність та функції (Тиж.1:ВТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Фізика. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску (Тиж.1:ВТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Історія України. Король Данило – будівничий Галицько-Волинської держави (Тиж.1:ПН) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

7 клас. Алгебра. Лінійні рівняння з двома змінними (Тиж.1:ПН) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

Хімія. 7 клас. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Приготування розчину - YouTube

Українська література. 7 клас. Олег Ольжич: "Захочеш і будеш" і "Господь багатий нас благословив" - YouTube

Історія. 7 клас. Українські землі у складі Угорщини, Молдавії, Московії та Османської імперії. - YouTube

Геометрія 7 клас. Взаємне розміщення двох кіл на площині - YouTube

Алгебра. 7 клас. Графічний метод розвязування системи лінійних рівнянь із двома змінними - YouTube

Фізика. 7 клас. Атмосферний тиск - YouTube

Українська мова. 7 клас. Розряди прислівників - YouTube

Біологія. 7 клас. Поведінка тварин та методи її вивчення - YouTube

Алгебра. 7 клас. Графік лінійного рівняння з двома змінними - YouTube

Геометрія. 7 клас. Задачі на застосування властивостей вписаного та описаного кола для трикутника. - YouTube

Географія.7 клас. Географічне положення Євразії. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини. - YouTube

7 клас. Українська мова. Прислівник - YouTube

7 клас. Інформатика. Лінійні алгоритми в Python - YouTube

7 клас. Алгебра. Лінійні рівняння з двома змінними - YouTube

7 клас. Геометрія. Коло, описане навколо трикутника. Коло, вписане в трикутник - YouTube

7 клас. Фізика. Тиск твердих тіл, рідин та газів - YouTube

7 клас. Українська література. Любов Пономаренко: "Гер переможений" - YouTube

7 клас. Хімія. Вода - розчинник. Водні розчини - YouTube

Зарубіжна література 7 клас - YouTube

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 126

Коментарi