Онлайн уроки

9 клас. Біологія. Генетично модифіковані організми (Тиж. 10:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська література. Сучасна українська література: зв’язок поколінь (Тиж.10:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Хімія. Узагальнення знань курсу хімії за 9 клас. Урок №1 (Тиж.10:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9-11 класи. Спецурок. Як обрати майбутню професію? (Тиж.10:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська мова. Орфографія (повторення) (Тиж.10:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Геометрія. Геометричні перетворення (Тиж.10:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Фізика. Фізика та екологія. Фізичні основи бережливого природокористування (Тиж.10:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Всесвітня історія. Зародження масової культури (Тиж.10:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Алгебра. Нерівності: лінійні та квадратні (Тиж.10:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Географія. Екологічна проблема. Сировинна й енергетична проблема (Тиж.10:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Хімія. Хімічна наука і виробництво в Україні. (Тиж.10:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська література. Література рідного краю (Тиж.10:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Геометрія. Координати на площині (Тиж.10:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Фізика. Еволюція фізичної картини світу. Урок №2 (Тиж.10:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Історія України. Освіта, наука (Тиж.10:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Біологія. Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині (Тиж.10:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Біологія. Основи генетичної та клітинної інженерії (Тиж. 9:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська література. Узагальнення вивченого матеріалу (Тиж.9:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7-11 класи. Екологія. Спецурок до дня охорони довкілля (Тиж.9:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська мова. Складне речення з різними видами зв’язку.(Тиж.9:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Геометрія. Чотирикутники, види, площі (Тиж.9:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Фізика. Еволюція фізичної картини світу. Урок №1 (Тиж.9:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Всесвітня історія. Література та мистецтво (Тиж.9:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Алгебра. Функції: властивості та графіки функцій (Тиж.9:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Географія. Демографічна й продовольча проблеми (Тиж.9:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Хімія. Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. (Тиж.9:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська література. Повторення вивченого матеріалу (Тарас Шевченко) (Тиж.9:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Геометрія. Рівнобедрені та рівносторонні трикутники (Тиж.9:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Фізика. Фундаментальні взаємодії в природі. Урок №3 (Тиж.9:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Історія України. «Україна початку ХХ століття перед викликами модернізації» (Тиж.9:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Біологія. Огляд традиційних біотехнологій (Тиж.9:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська мова. Безсполучникове складне речення. Практичні вправи (Тиж.9:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Алгебра. Розв'язування квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться до квадратних (Тиж.9:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Історія України. Вплив греко-католицької церкви на формування свідомості (Тиж.9:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Географія. Проблема війни і миру. Проблема тероризму (Тиж.9:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Біологія. Одомашнення тварин. Методи селекції тварин (Тиж. 8:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська література. Література середини ХІХ століття: імена та явища (Тиж.8:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська література. Література середини ХІХ століття: імена та явища (Тиж.8:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська мова. Складнопідрядні речення з підрядними допустовими. (Тиж.8:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Геометрія. Прямокутний трикутник, розв'язування прямокутних трикутників (Тиж.8:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Фізика. Фундаментальні взаємодії в природі. Урок №2 (Тиж.8:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Всесвітня історія. Наука і техніка (Тиж.8:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Алгебра. Тотожні перетворення раціональних виразів (Тиж.8:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Географія. Комп’ютерне програмування (Тиж.8:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Хімія. Узагальнення знань з теми «Нітрогеновмісні органічні сполуки» (Тиж.8:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська література. Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини (Тиж.8:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Геометрія. Трикутники: площа та подібність (Тиж.8:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Фізика. Фундаментальні взаємодії в природі. (Тиж.8:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Історія України. Піднесення українського національного руху. (Тиж.8:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Біологія. Введення в культуру рослин. Методи селекції рослин (Тиж.8:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська мова. Складнопідрядні речення з підрядними причини та мети. (Тиж.8:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Алгебра. Формули скороченого множення та їх застосування (Тиж.8:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Історія України. Піднесення українського національного руху (Тиж.8:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Географія. Фінансові послуги (Тиж.8:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Біологія. Поняття про селекцію (Тиж. 7:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська література. Тема народного життя в повісті «Інститутка» Марка Вовчка (Тиж.7:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Хімія. Різноманітність речовин та хімічних реакцій. (Тиж.7:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

5-11 класи. Українська мова. День вишиванки (Тиж.7:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Геометрія. Правильні многокутники, площа круга та довжина кола (Тиж.7:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Фізика. Лабораторна робота № 7 Вивчення закону збереження механічної енергії(Тиж.7:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас.Всесвітня історія.Україна в планах Рос, Нім, Австро-Угор імперій на зламі ХІХ–ХХ ст(Тиж.7:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Алгебра. Повторення теми «комбінаторика, теорія ймовірності та статистика» (Тиж.7:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Географія. Охорона здоров’я (Тиж.7:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Хімія. Демонстраційна практична робота (№ 5) (Тиж.7:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська література. Життя і творча діяльність Марка Вовчка (Тиж.7:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Геометрія. Теорема синусів та косинусів (Тиж.7:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Фізика. Застосування законів збереження енергії та імпульсу Урок № 3 (Тиж.7:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Історія України. Економічне та суспільно-політичне життя у складі Австро–Угорщини (Тиж.7:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Біологія. Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони (Тиж.7:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська мова. Складнопідрядні речення з підрядними способу дії (Тиж.7:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Алгебра. Маніпуляції графічною інформацією (Тиж.7:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7-10 класи. Історія України. День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу (Тиж.7:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Географія. Освіта (Тиж.7:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська Література. Загальнолюдські риси ініціативності «Чорна рада» П. Куліша(Тиж.6:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з Юлією Сахневич - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Хімія. Значення природних і синтетичних органічних сполук. (Тиж.6:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська мова. Складнопідрядні речення з підрядними місця й часу. (Тиж.6:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Геометрія. Розв'язування задач за допомогою перетворень (Тиж.6:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з Іваном Дорном - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Фізика. Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах. (Тиж.6:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Всесвітня історія. Міжнародні кризи та збройні конфлікти (Тиж.6:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Алгебра. Початкові відомості про статистику: графіки, таблиці, діаграми(Тиж.6:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Географія. Наукова діяльність (Тиж.6:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Хімія. Білки. Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків (Тиж.6:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська література. Динамічний інтригуючий сюжет роману П. Куліша «Чорна рада» (Тиж.6:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Геометрія. Гомотетія (Тиж.6:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Фізика. Застосування законів збереження енергії в механічних явищах. Урок 1 (Тиж.6:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

8-11 класи. Історія України. Друга світова війна (Тиж.6:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з Олею Поляковою - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Біологія. Стабільність екосистем та причини її порушення (Тиж.6:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Біологія. Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори (Тиж.5:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. «Чорна рада» П. Куліша – перший історичний роман-хроніка (Тиж.5:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Хімія. Поняття про амінокислоти (Тиж.5:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська мова. Складнопідрядні речення з підрядними (Тиж.5:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Геометрія. Розв'язування задач на базові перетворення (Тиж.5:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з Еліною Мбані, Сергієм Сидорчуком, Сергієм Кривцовим - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Фізика. Приклади розв’язування задач на реактивний рух (Тиж.5:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Всесвітня історія. Міжнародні відносини наприкінці XIX — на початку XX ст. (Тиж.5:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з Мартою Адамчук, Тарасом Степаненко та Георгієм Бущаном - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Алгебра. Розв'язування задач на класичне означення ймовірності (Тиж.5:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з Віталієм Миколенком, Катериною Нікітіною та Сргієм Болбатом - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Географія. Міжнародний туризм (Тиж.5:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Хімія. Узагальнення знань з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки» (Тиж.5:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Хімія. Узагальнення знань з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки» (Тиж.5:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська література. Життя і творчість Пантелеймона Куліша. (Тиж.5:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Геометрія. Центральна симетрія та поворот (Тиж.5:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з іриною Сопонару, Микитою Бурдою та Ісмаїлі Гонсалвіс дус Санту - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Фізика. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики (Тиж.5:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Історія України. Ідеї автономії та самостійності в програмах (Тиж.5:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з Миколою Матвієнко, Олею Жуковцевою, Денисом Бойко - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Повтор: 9 клас. Біологія. Екосистема. Різноманітність екосистем (Тиж.4:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська мова. Розвиток мовлення. Як створювати текст: тема, ідея, мета (Тиж.5:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Алгебра. Класичне означення ймовірності (Тиж.5:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка із запальними ДЗІДЗЬО та Олею Цибульською - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Історія України. Суспільно-політичне становище у 1907–1914 рр. (Тиж.5:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Географія. Туризм в Україні (Тиж.5:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська мова. Розвиток мовлення. Як створювати текст? (Тиж.4:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Геометрія. Осьова симетрія (Тиж.4:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка - танцюємо з Лізою Василенко та Сашею Петренко - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Фізика. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу. Урок 2 (Тиж.4:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Всесвітня історія. Міжнародні відносини наприкінці XIX – на початку XX ст. (Тиж.4:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка - розважаємось з Андрієм Пятовим та Валерією Тостовлес - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Алгебра. Частота та ймовірність випадкової події (Тиж.4:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з Дашею Астаф'євою - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Географія. Світовий ринок товарів і послуг (Тиж.4:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас.Хімія.Крохмаль і целюлоза – природні полімери.Якісні реакції на глюкозу і крохмаль.(Тиж.4:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з Ніною Радзієвською та Олександром Барабошко - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська література. Світова велич Т. Шевченка (Тиж.4:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Геометрія. Переміщення, паралельне перенесення (Тиж.4:ВТ) manko ur 7 17 04 cc - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка - танцюємо з Оленою Кравець - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Історія України. Діяльність українських парламентських громад (Тиж.4:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка - запалюємо з МОНАТІКОМ - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Біологія. Екосистема. Різноманітність екосистем (Тиж.4:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська мова. Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв’язку (Тиж.4:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Алгебра. Розв’язування комбінаторних задач (Тиж.4:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з гуртом KADNAY - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

7-11 класи. Історія України. Чорнобиль (Тиж.4:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Географія. Торгівля як вид послуг в Україні (Тиж.4:ПН) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Біологія. Світоглядні та наукові погляди на походження та розвиток життя.(Тиж. 3:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська література. Біблія в житті Т.Шевченка (Тиж.3:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з Юрієм Ткачем - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Хімія. Вуглеводи. Глюкоза та сахароза, крохмаль, целюлоза. (Тиж.3:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська мова. Складні речення з різними видами зв’язку (Тиж.3:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Геометрія. Повторення теми «Вектори на площині» (Тиж.3:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з неймовірною Світланою Тарабаровою - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Фізика. Рух тіла під дією кількох сил. Рух по похилій площині (Тиж.3:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Всесвітня історія. Спроби модернізації Османської імперії (Тиж.3:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Алгебра. Правило суми, правило добутку (Тиж.3:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка - запалюємо разом з Юлією Сахневич - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Географія.Транспорт світу (Тиж.3:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Хімія. Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири (Тиж.3:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка - тренуємось з DJ Nana (Анастасія Кумейко) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська література. Риси автобіографізму в образі ліричного героя Т. Шевченка (Тиж.3:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Геометрія. Розв’язування задач на застосування скалярного добутку векторів (Тиж.3:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка - запалюємо з Днею Вегасом - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Фізика. Рух тіла під дією сили тяжіння (Тиж.3:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Історія України. Російська революція 1905–1907 рр. на території України (Тиж.3:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Біологія. Еволюція людини. Етапи еволюції людини (Тиж.3:ВТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Біологія. Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна. Докази еволюції (Тиж. 2:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська література. Лірика Т. Шевченка періоду арешту.(1858) (Тиж.2:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з Лесею Нікітюк - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Хімія. "Вищі карбонові кислоти. Особливості будови, властивості" (Тиж.2:ПТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська мова. Безсполучникове складне речення та розділові знаки в ньому (Тиж.2:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Геометрія. Кут між векторами. Скалярний добуток двох векторів (Тиж.2:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка - запалюємо з DJ Nana (Анастасією Кумейко) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Фізика. Рух тіла під дією кількох сил. Рух по горизонталі (Тиж.2:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Всесвітня історія. Японія та Китай сер. ХІХ - поч. ХХ ст.(Тиж.2:ЧТ) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка - займаємось спортом з DJ Nana (Анастасією Кумейко) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Алгебра. Задачі на обчислення суми n перших членів геометричної прогресії (Тиж.2:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка - розминаємось з Jerry Heil - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Географія.Транспорт України (Тиж.2:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка - запалюємо з Jerry Heil - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Хімія. Демонстраційна практична робота "Властивості етанової кислоти" (Тиж.2:СР) - YouTube(Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська література. Тема матері й сина у творах Т. Шевченка (Тиж.2:ВТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Геометрія. Задачі на арифметичні дії з векторами (Тиж.2:ЧТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з TamerlanAlena - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Фізика. Рух тіла під дією сили тяжіння. Рух у вертикальному напрямку (Тиж.2:ВТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Історія України. Суспільно-політичне життя в Надніпрянській Україні (Тиж.2:ВТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Біологія. Механізми видоутворення (Тиж.2:ВТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Алгебра. Сума n перших членів геометричної прогресії (Тиж.2:ПН) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська мова. Речення з кількома підрядними (повторення) (Тиж.2:ПН) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з Анною Домніч - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Історія України. Соціально-економічний розвиток у складі Російської імперії (Тиж.2:ПН) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Географія. Транспорт в економіці країни й світу. Види транспорту (Тиж.2:ПН) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Біологія. Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін (Тиж.1:ПТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

9 кл. Укр.літ.Викриття конформізму в посланні Т.Шевченка І мертвим,і живим,і ненарожденним. (Т.1:ПТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з Антоном Савлеповим - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Хімія. Отруйність спиртів. Згубна дія алкоголю на організм людини (Тиж.1:ПТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська мова. Складнопідрядне речення. Види складнопідрядних речень (Тиж.1:ЧТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Геометрія. Добуток вектора на число. Ознака колінеарності ненульових векторів (Тиж.1:ЧТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка - запалюємо з Анною Різатдіновою та Артемом Пивоваровим - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Фізика. Рух тіла під дією сили тяжіння. Частина 1 (Тиж.1:ЧТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Всесвітня історія. Австро-Угор.– дуалістична монархія. Рос-тур війна 1877-1878 рр.(Тиж.1:ЧТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Алгебра. Розв’язування задач, пов’язаних із геометричними прогресіями (Тиж.1:СР) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка - танцюємо з Наталею Годунко та Олександром Усиком - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Географія. Виробництво продуктів харчування в світі (Тиж.1:СР) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Хімія. Спирти. Хімічні властивості спиртів (Тиж.1:СР) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська література. Т Шевченко. Поема «Кавказ» (Тиж.1:ВТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Геометрія. Сума та різниця векторів (Тиж.1:ВТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка з Наталею Годунко та Олександром Усиком - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Фізика. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння (Тиж.1:ВТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Історія України. Політизація українського руху в 90-ті рр. XIX ст. (Тиж.1:ВТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Біологія. Популяції, їхні основні характеристики (Тиж.1:ВТ) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Українська мова. Складне речення (Тиж.1:ПН) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

Фізкультура/руханка - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Історія України. Суспільно-політичне життя у 60-80-х рр. XIX ст. (Тиж.1:ПН) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас. Географія. Харчова промисловість в Україні (Тиж.1:ПН) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

9 клас.Алгебра. Геометрична прогресія: означення, формула n-го члена та хар-на властивість(Тиж.1:ПН) - YouTube (Всеукраїнська школа онлайн)

Біологія. 9 клас - YouTube по темі "Еволюція людини. Етапи еволюції"

Фізика. 9 клас - YouTube по темі "Імпульс тіла. Імпульс сили. Закон збереження імпульсу."

Українська мова. 9 клас - YouTube по темі "Орфографія: відоме й невідоме"

Історія України. 9 клас - YouTube по темі "Російська революція 1905 - 1907 рр. на території України

Геометрія. 9 клас - YouTube по темі "Осьова симетрія"

Алгебра. 9 клас - YouTube по темі "Повторення. Подвійні нерівності. Нерівності з модулем"

Українська мова. 9 клас - YouTube по темі "Подорож стежками орфографії"

Українська література. 9 клас - YouTube по темі "Життєвий і творчий шлях Пантелеймона Куліша"

Українська мова. 9 клас - YouTube по темі "Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях"

Хімія. 9 клас - YouTube по темі "Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза"

Німецька мова. 9 клас - YouTube по темі "Umweltschutz"

Фізика. 9 клас - YouTube по темі "Рух тіла під дією кільклх сил по похилій площині. Динаміка руху зв"язаних тіл"

Географія. 9 клас - YouTube по темі "Транспорт світу"

Геометрія. 9 клас - YouTube по темі " Паралельне перенесення"

Алгебра. 9 клас - YouTube по темі "Повторення. Нерівності. Розв"язування лінійних нерівностей та їх систем"

Біологія. 9 клас - YouTube по темі "Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін. Теорія Ч.Дарвіна"

Фізика. 9 клас - YouTube по темі "Сили. Рух тіла під дією кількох сил на горизонтальній площині"

Українська мова. 9 клас - YouTube по темі " Способи передачі чужого мовлення"

Історія України. 9 клас - YouTube по темі "Політизація українського національного руху"

Геометрія. 9 клас - YouTube по темі " Симетрія відносно прямої"

Алгебра. 9 клас - YouTube по темі " Початкові відомості про статиснику"

Українська мова. 9 клас - YouTube по темі " Пунктуація української мови, або кілька порад у підготовці до ДПА"

Українська література. 9 клас - YouTube по темі "Біблія в житті Т.Г.Шевченка. Світова велич Кобзаря"

Українська мова. 9 клас - YouTube по темі "Текст і його ознаки: тема і основна думка. Поділ тексту на мікротеми. Абзацні відступи"

Німецька мова. 9 клас - YouTube по темі " Weltraum

Хімія. 9 клас - YouTube по темі "Вищі карбонові кислоти"

Фізика. 9 клас - YouTube по темі " Рух тіла під дією сили тяжіння - кинутого горизонтально, кинутого під кутом до горизонту"

Географія. 9 клас - YouTube по темі "Транспорт України"

Геометрія. 9 клас - YouTube по темі "Симетрія відносно точки"

Алгебра. 9 клас - YouTube по темі "Частота і ймовірність випадкової події"

Біологія. 9 клас - YouTube по темі "Популяризація живих організмів та їх основні характеристики"

Фізика. 9 клас - YouTube по темі "Рух тіла під дією сили тяжіння"

Українська мова. 9 клас - YouTube по темі "Синонімія та стилісничні особливості складних речень"

Історія України. 9 клас - YouTube по темі "Економічний розвиток українських земель. індустріальна модернізація наприкінці ХІХ - початку ХХ ст"

Геометрія. 9 клас - YouTube по темі "Переміщення та його властивості"

Українська мова. 9 клас - YouTube по темі " Розділові знаки в складних реченнях із різними видами зв"язку"

Алгебра. 9 клас - YouTube по темі "Основні правила комбінаторики"

Українська мова. 9 клас - YouTube по темі "Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв"язку"

Українська література. 9 клас - YouTube по темі "Лірика Т.Шевченка періоду арешту, заслання і після повернення із заслання"

Експрес-урок. Генрік Ібсен "Ляльковий дім" - YouTube зарубіжна література

Експрес урок Бернард Шоу і Пігмаліон - YouTube зарубіжна література

Експрес урок Поема Мазепа Дж Байрона - YouTube зарубіжна література

Експрес урок Справжня причина дуелі Онєгіна й Ленського - YouTube зарубіжна література

Експрес урок «Людська комедія» Оноре де Бальзака - YouTube зарубіжна література

Експрес урок Гоголь проти корупції - YouTube зарубіжна література

Експрес урок Чи варто порушувати закон - YouTube зарубіжна література

Експрес урок Шолом Алейхем «Мир вам!» - YouTube зарубіжна література

Експрес урок Історія кохання Еріка Сігала - YouTube зарубіжна література

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 266

Коментарi