Інструкція з охорони праці №___

ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

1.1. Охорона праці вчителя фізичної культури, як педагогічного працівника заснована на чинному законодавстві (Закон України «Про охорону праці», Закон України «Про освіту», Закон України «Про обов’язкове державне соціальне страхування, Закон України «Про пожежну безпеку», «Кодексі законів про працю» та нормативно-правових актів з питань охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності./Files/images/batkam/0_8c2e7_1bfac1b9_orig.png

1.2. Вчитель фізичної культури (далі - вчитель) зобов’язаний виконувати всі вимоги «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПін 5.5.2.008-01,затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р. та «Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладів», введених в дію Міністерством освіти і науки України з 01.12.1998 р. і нести безпосередню відповідальність за безпечний стан спортивного снарядів та спортивного обладнання, інвентарю тощо.

1.3. Вчитель в процесі проведення навчально-виховного процесу:

1.3.1. не має права використовувати спортивні снаряди та спортивне обладнання, які не передбачені типовими переліками (саморобні спортивні снаряди і обладнання та спортивні снаряди і обладнання, що не сертифіковане;

1.3.2. зобов’язаний:

- нести відповідальність за безпечне проведення навчально-виховного процесу та проводити:

- вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться один раз при зарахуванні учня до закладу за програмою вступного інструктажу;

- первинний інструктаж проводиться три рази на рік (на початку навчального року, перед зимовими канікулами та перед літніми канікулами) за програмою первинного інструктажу;

- за необхідності проводити цільові інструктажі з безпеки життєдіяльності для за окремими інструкціями.

- нести особисту відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів на уроках та заходах з фізичної культури і спорту, що організовані за наказами директора закладу;

- повідомляти директора закладу або його заступника з навчально-виховної роботи про кожний нещасний випадок, організовувати надання першої медичної (долікарської) допомоги потерпілому, а в разі необхід­ності - спеціалізованої медичної допомоги;

- організовувати евакуацію учнів з приміщення в разі пожежі та інших аварійних ситуацій.

1.4. При оформленні на роботу вчитель проходить первинний медичний профілактичний, а в подальшому 1 раз на рік повторні огляди, з відміткою в санітарній книжці та посвідченні з електробезпеки про допуск до роботи.

1.5. Після підписання наказу про зарахування на роботу вчитель зобов’язаний ознайомитись з вступним інст­руктажем та первинним інструктажем з охорони праці та безпеки життєдіяльності на робочому місці, в подальшому 1 раз на пів року проходити навчання у вигляді повторних інструктажів.

1.6. Вчитель:

- запобігає спробам використовування спортивної зали (спортивного майданчику) та спортивних снарядів і обладнання та інвентарю не за призначенням;

- дозволяє експлуатацію спортивної зали (спортивного майданчику), спортивних снарядів і обладнання та спортивного інвентарю тільки при наявності затвердженого директором закладу щорічного «Акту-дозволу на проведення занять в спортивній залі (спортивному майданчику)» та «Актів іспитів спортивних снарядів, обладнання та інвентарю», оформленого комісією за наказом по закладу;

- оформляє в роздягальнях (дівочій та хлопчиковій) куточки по охороні праці та безпеки життєдіяльності де розміщує нормативні матеріали, повідомлення, інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності та плакати безпечних прийомів праці та навчання;

- забезпечує додержання учнями вимог безпеки та гігієни в спортивній залі (спортивному майданчику);

- організовує зберігання та безпечну експлуатацію спортивних снарядів, обладнання та інвентарю, підго­товку його до занять, спортивних заходів, змагань тощо.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Вчитель перед початком занять в спортивній залі (спортивному майданчику) повинен впевнитись у:

- безпечності місця проведення занять;

- справності спортивних снарядів, обладнанні та інвентарю, що буде застосовано на заняттях;

- надійності установлення і закріплення спортивних снарядів, обладнання та інвентарю;

- недоступності спортивних снарядів, обладнанні та інвентарю, що не використовується на заняттях.

- проведенні попередньої переклички учнів і наявності допуску до занять учнів.

Необхідно перевірити, що учні:

- за медичними показниками не мають протипоказань для занять фізичною культурою і спортом;

- одягнені і взуті в спеціальний спортивний одяг і взуття ;

- пройшли інструктажі з безпеки із оформленням їх в класному журналі з особистими розписами;

- ознайомлені із визначенням порядку і правилами проведення спортивних вправ:

Випробування спортивних снарядів, спортивного обладнання та спортивного інвентарю на надійність кріплення та міцність кріплення

Експлуатація спортивних снарядів, приладів, обладнання та інвентарю у спортивних залах та спортивних майданчиках повинна відповідати вимогам "Типовых правил експлуатации спортивних залов при проведении учебно-тренировочных занятий" та НАОП 9.1.70-5.01-81 "Инструкция по технике безопастности при експлуатации спортивних сооружений" Основні методи випробування гімнастичних снарядів приведені в НАОП 9.2.30-1.08-01 "Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту." Вимоги до спортивних снарядів спортивного обладнання та спортивного інвентарю, а також окремих видів спорту регламентуються правилами проведення змагань, що затверджені національними федераціями цих видів спорту. Вимоги до влаштування нестандартного спортивного обладнання, (малих форм) відкритих спортивних майданчиків надані у довіднику "Спорткомплекс НАДЕЖДА", виданий ОКБ "Спорткомплект".

Використання та експлуатація будь якого спортивних снарядів, спортивного обладнання та спортивного інвентарю без супроводжуючої документації заводів-виробників заборонено.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Вимоги безпеки під час занять в спортивних залах.

3.1.1. Виконання вправ чи учбових занять учні починають по команді вчителя.

3.1.2. Заборонено виконання учнями спортивних вправи із застосуванням спортивного обладнання без попередньо покладених спортивних матів в місцях приземлення після виконання вправи.

3.1.3. Виконання учнями спортивних вправ на спортивному обладнанні дозволяється після протирання їх сухою чистою тканиною.

3.1.4. При виконанні учнями спортивних вправ вчитель або один з учнів підстраховує того, хто виконує спортивну вправу.

3.1.5. Учням заборонено кидати м’яча на зустріч один одному. При виконанні учнями спортивних вправ з м’ячем, їм дозволяється одночасно використовується один м’яч.

3.1.6. Заборонено виконувати учням спортивні вправи на спортивних снарядах та демонстраційні спортивні вправи, що не передбачені учбовим планом.

3.1.7. Перед виконанням учнями спортивних вправ вчитель повинен переконатися у відсутності близько стоячих до спортивного обладнання учнів.

3.1.8. Учням не дозволяється залишати заняття (тренування чи змагань) без дозволу вчителя.

3.2 Додаткові вимоги безпеки під час занять на спортивних майданчиках

3.2.1. Про проведенні змагань з бігу, при груповому старті на короткі дистанції учням дозволяється бігти тільки по своїй доріжці. Доріжка повинна виходити не менше 15 м за фінішну риску. Не дозволяються різкі зупинки під час бігу.

3.2.2 Заборонено учням пригати на не розрівняному, не рихлому та слизькому ґрунті.

3.2.3. Перед виконанням вправ з кидання спортивних снарядів вчитель повинен впевнитись у відсутності сторонніх людей у секторі для падіння спортивного снаряду Не виконувати кидання учнями без команди вчителя. Заборонено залишати снаряди для кидання без нагляду.

3.2.4. Заборонено учням знаходитися в зоні спортивного майданчика без взуття (босоніж).

4. Вимоги по закінченні роботи

4.1. Вчитель забезпечує виходження учнів до спортивної зали (спортивного майданчика) покійно без поспіху і тільки по команді.

4.2. Вчитель слідкує за тим, щоб учні після занять фізичною культурою пройшли гігієнічні процедури (прийняли миючий душ або, по можливості вимилися з милом, вимили руки , обличчя тощо).

4.3. Вчитель слідкує за тим, щоб учні після гігієнічних процедур зняли спортивний одяг та спортивне взуття і передяглися.

4.4. Про всі недоліки, які вчитель помітив під час проведення занять фізичною культурою обов’язково повідомляє директора закладу або його заступника з навчально-виховної роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При поганому самопочутті, нежиті чи раптовому захворюванні учня , отримання їм травми, вчитель (надає учню першу медичну (долікарську) допомогу і забезпечує його супровід (транспортування) до медичного пункту. Після закінчення уроку (заняття) вчитель повідомляє директора закладу або його заступника з навчально-виховної роботи про всі неординарні випадки

5.2. В разі виникненні аварійних ситуацій (пожежа, руйнування спортивного обладнання чи будівельних конструкцій) вчитель організовує швидку без паніки евакуацію зі спортивної зали (спортивного майданчика).

5.3. При різкій зміні погодних умов вчитель припиняє заняття на спортивному майданчику.

6. Найважливіші прийоми першої допомоги:

6.1. Непритомність.

Непритомного покласти так, щоб кров приливала до голови. Забезпечити доступ свіжого повітря і підтримувати діяльність серця, розстебнути всі тісні частини одягу, викликати дихання, подразнюючи шкіру сухим розтиранням хусточкою або голою рукою. Покласти гарячий компрес на голову і дати вдихнути міцного нашатирного спирту. У важких випадках робити штучне дихання й викликати лікаря.

6.2. Кровотечі.

Ретельно очистити рану й шкіру навкруги неї, обливаючи 3-х процентним розчином перекису водню, обережно видалити з рани осколки, покриваючі краї рани йодом, накласти бинтову пов'язку. Якщо поранено артеріальні судини, туго перетягнути кінцівку вище від поранення гумовою трубкою або хусткою, накласти на рану пов'язку і потерпілого направити до лікарні.

При пошкодженні ока накласти суху пов'язку і також послати хворого до лікарні. При кровотечі з носа розстебнуті комір, на перенісся покласти холодний компрес, а до ніг - грілку. Якщо кровотеча не припиняється - направити хворого до лікарні.

6.З. Опіки.

Обробити обпечене місце розчином марганцевокислого калію тим більшої концентрації, чим сильніший опік. Можна змазати олеїновою кислотою.

6.4. Ураження електричним струмом

Основними умовами успіху при наданні першої допомоги потерпілому від електричного струму та при інших нещасних випадках е швид­кість дій, винахідливість і вміння того, хто надає допомогу.

Врятування потерпілого від електричного струму залежить від швидкості звільнення його від струму. Зволікання й тривала підготовка можуть привести до загибелі потерпілого.

Кiлькiсть переглядiв: 718

Коментарi