/Files/images/mo_foto/DSC_0500.JPG

Про склад методичної ради школи на 2020-2021 н.р.

1. Шевченко С.М. - керівник шкільної методичної ради,

заступник директора з НВР ;

2. Гонтарук П.І. - член шкільної методичної ради,

керівник МО вчителів початкових класів; діагностично-аналітична робота.

3. Запорожець Н.В. - член шкільної методичної ради, керівник МО вчителів гуманітарного циклу; корекційно-консультативна робота.

4. Клітченко Г.І..- член шкільної методичної ради, керівник МО вчителів природничо-математичного циклу; організаційно-аналітична робота

5. Блащенко О.П. - член шкільної методичної ради, педагог-організатор, інформаційне забезпечення роботи МР.

Дані про членів методичної ради

П.І.П. вчителя Дата наро джен ня Адреса Оствіта, ВУЗ Предмет викладання Педстаж Катего рія Кур си
Шевченко Світлана Миколаївна 11.10 1965 с. Дяківка Вища, педаг. УДПІ їм..Тичини Біологія і хімія 30 І Старший учитель 2019
Гонтарук Павліна Іванівна 24.02 1967 с. Дяківка Вища, педаг. УДПІ їм.. Тичини Початкові класи 34 І 2015
Запорожець Наталя Василівна 03.09 1975 с. Дяківка Вища, педаг. УДПІ їм.. Тичини Українська мова і літер. 26 Вища 2017
Клітченко Галина Іванівна 28.11 1972 с. Дяківка Вища, педаг. УДПІ їм. Історія, право 29 І 2018
Блащенко Олександра Петрівна 28.04 1983 с. Дяківка Вища, педаг. УДПІ їм.. Тичини Математика9 Спец. 2017

Заходи щодо організації методичної роботи на 2020-2021 навчальний рік

Мета: організація роботи педагогічного колективу, спрямована на підвищення результативності науково-методичної роботи школи в цілому

Зміст роботи Термін Відповідаль ний за виконай ня Рівень обговорен ня Форми узагаль нення Відмітка про виконання
1 2 3 4 5 6
1. Затвердити науково- методичну тему роботи педагогічного колективу на 2020-2021 навчальний рік Серпень Шевченко С.М. Засідання ПР Річний план роботи
2. Призначити керівників ШМО До 01.09.20 Шевченко O.A. НД Наказ
3. Провести засідання ШМО щодо визначення науково- методичних проблем, над упровадженням яких будуть працювати вчителі у 2020-2021 навчальному році Вересень Керівники ШМО Засідання ІІІМО План роботи ШМО
4. Визначити склад методичної ради, скласти план роботи До 01.09.2020 Шевченко С.М. НД Наказ
5.Скласти графік відвідування відкритих уроків, позакласних заходів До 20.09.2020 Шевченко С.М. Засідання МР Г рафік
6. Затвердити плани роботи ШМО До 13.09.2020 Шевченко С.М., Методич на рада Засідання МР Протоколи методичної ради
7. Організувати складання портфоліо вчителів, що атестуються До 02.03.2021 Шевченко С.М. НД Папка-звіт
8. Систематизувати методичні наробки вчителів за напрямками їх роботи Травень Методич на рада Засідання МР Виставка матеріалів

Вивчення та поширення передового педагогічного досвіду

№ п/п Вчитель Тема досвіду Шляхи реалізації
1. Шевченко Світлана Миколаївна Формування ключових компетентностей учніф шляхом впровадження інноваційних технологій на уроках біології та хімії Виступ на педраді, засіданні МО, нараді при директорові
2. Г онтарук Павліна Іванівна Формування ключових компетентностей учніф шляхом впровадження інноваційних технологій на уроках на уроках в першому класі Виступ на педраді, засіданні МО, нараді при директорові
3. Запорожець Наталя Василівна Формування ключових компетентностей учніф шляхом впровадження інноваційних технологій на уроках української мови і літератури Виступ на педраді, засіданні МО, нараді при директорові
4. Клітченко Галина Іванівна Формування ключових компетентностей учніф шляхом впровадження інноваційних технологій на уроках географії та історії Виступ на педраді, засіданні МО, нараді при директорові
5. Блащенко Олександра Петрівна Формування ключових компетентностей учніф шляхом впровадження інноваційних технологій на уроках математики Виступ на педраді, засіданні МО, нараді при директорові

Підвищення фахового і методичного рівня членів методичної ради

- відвідувати курси, семінари, засідання МО при методичному кабінеті;

систематично самостійно підвищувати свій фаховий і методичний рівень через самоосвіту;

- працювати над індивідуальною самоосвітньою темою :

Шевченко С.М. Тема самоосвіти

Формування ключових компетентностей учніф шляхом впровадження інноваційних технологій на уроках біології та хімії

Форма реалізації : виступ на засіданні МО, розробка уроку, виховного заходу з даної теми.

Гонтарук П.І. Тема самоосвіти

Формування ключових компетентностей учніф шляхом впровадження інноваційних технологій на уроках на уроках в першому класі

Форма реалізації : виступ на засіданні МО, розробка уроку, виховного заходу з даної теми.

Запорожець Н.В. Тема самоосвіти

Формування ключових компетентностей учніф шляхом впровадження інноваційних технологій на уроках української мови і літератури

Форма реалізації : виступ на засіданні МО, розробка уроку, виховного заходу з даної теми.

Клітченко Г.І. Тема самоосвіти

Формування ключових компетентностей учніф шляхом впровадження інноваційних технологій на уроках географії та історії

Форма реалізації : виступ на засіданні МО, розробка уроку, виховного заходу з даної теми.

Блащенко О.П. Тема самоосвіти

Формування ключових компетентностей учнів шляхом впровадження інноваційних технологій на уроках математики

Форма реалізації : виступ на засіданні МО, розробка уроку, виховного заходу з даної теми.

Кiлькiсть переглядiв: 541

Коментарi