План роботи методичної ради Дяківської загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів на 2019-2020 навчальний рік

I. Загальні положення і основні завдання МР школи.

Методична рада школи - це колективний орган управління науково-методичною роботою, який керується у своїй діяльності «Положенням про науково-методичну раду» і покликаний сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, зокрема з питань науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в школі.

II. Головна мета діяльності методичної ради:

• вироблення стратегічних напрямів розвитку й удосконалення змісту навчання та виховання;

• визначення перспективних освітніх технологій і вироблення пропозицій щодо їх упровадження;

• аналіз науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу й підготовка пропозицій щодо поліпшення навчально-методичного та інформаційного забезпечення;

• експертиза навчальних планів і програм, авторських і адаптованих програм, аналіз 111 ІД і вироблення пропозицій щодо його впровадження;

• вироблення рекомендацій щодо змісту й форм роботи за програмою «Обдаровані діти»;

• організація й проведення методичних заходів (науково-методичні семінари, практикуми, конференції, предметні декади);

• організація проектно-дослідницької діяльності вчителів і учнів.

III. МР є дорадчим органом педагогічної ради школи. Спільними завданнями МР і педагогічної ради є:

• підвищення професійної компетентності, педагогічної майстерності вчителів школи, активізація їхньої творчої діяльності;

• прогнозування розвитку навчального закладу;

• упровадження інноваційних освітніх технологій;

• визначення шляхів підвищення ефективності навчально-виховного процесу школи;

• розробка змісту, форм і технологій виховання школярі створення авторських програм, спецкурсів, інтегрованих курсів з окремих предметі

№ з/п Заходи Термін Відповідаль ний Відмітка про виконання
Засідання № 1
1
2

34


5
6
7
Про підсумки методичної роботи у 2018/2019 навчальному році.

Основні напрямки і завдання методичної роботи на 2019/2020 навчальний рік.

Про організований початок 2019/2020 навчального року

Організація роботи педколективу над реалізацією методичної теми школи у 2019/2020 навчальному році.

Про затвердження планів роботи методичної ради, методичних об’єднань вчителів-предметників на 2019/2020 навчальний рік.

Про ведення шкільної документації вчителя.

Про реалізацію концепції Нової української школи у 1-2-х класах.
Про особливості впровадження інклюзивного навчання у 2019 році.
Серпе нь Шевченко С.М.
Засідання № 2
1


2

3
Про організацію роботи по підвищенню педагогічної майстерності, вивченню і узагальненню педагогічного досвіду

Про проходження атестації педпрацівниками школи у 2019/2020 навчальному році

Про організацію роботи з обдарованими дітьми
вересень Шевченко С.М..
Засідання № 3
1
2
Про організацію і проведення предметних тижнів

Про організацію і проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів
жовтень Шевченко С.М.
Засідання № 4
1
2
Про участь учителів школи у Фестивалі «творчих ідей» - формування критичного мислення засобами уроку

Про роботу з обдарованими і здібними дітьми
січень Шевченко С.М.
Засідання № 5
1
23
4
Про підсумки атестації учителів у 2020 році.

Про хід і результати підвищення кваліфікації учителів у 2019/2020 навчальному році


Про результати узагальнення ПД у 2019/2020 навчальному році

Про організоване закінчення 2019/2020 навчального року та особливості проведення ДПА учнів 4,9-х класів
квітень Шевченко С.М.
Засідання №6
1

2
Про підсумки методичної роботи за 2019/2020 навчальний рік та проект плану роботи методичної ради на 2020/2021 навчальний рік

Про підсумки роботи: · шкільних методичних обєднань; · роботи з обдарованими і здібними дітьми.
травень Шевченко С.М.


План роботи

педагогічних семінарів

«Інноваційний пошук вчителя. Навчання в дії»

2019/2020 навчальний рік

Теоретичний семінар: гуманізація освітнього середовища в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»(НУШ 1-2 клас);

(листопад)

Конференція : формування ключових компетентностей учнів засобами уроку

(грудень)

Круглий стіл :формування критичного мислення учнів засобами уроку;

(лютий)

Проблемний стіл :розвиток мотивації учнів до інтенсивної освітньої діяльності

(березень)

Семінари – практикуми

Семінар-практикум : «Організація діяльності дитячого колективу в умовах творення нової української школи. Традиції та інновації у виховній діяльності класного керівника»

Методичне перехрестя «Виховуємо людину»

Організація роботи з розв’язання проблем насильства в школі. Тренинг «Скажем булінгу –ні»

Панорама творчих здобутків класних керівників школи

Кiлькiсть переглядiв: 3123

Коментарi

  • nimboxPloli

    2017-09-13 02:14:59

    guaranteed payday loans direct lenders payday loans online <a href="http://paydayloans2017.com"> payday loans no credit check</a> [url=http://paydayloans2017.com]payday loans direct lender[/url] 3 month payday loans...

  • nimboxPloli

    2017-09-13 02:14:32

    guaranteed payday loans direct lenders payday loans online <a href="http://paydayloans2017.com"> payday loans no credit check</a> [url=http://paydayloans2017.com]payday loans direct lender[/url] 3 month payday loans...