/Files/images/11134566-s--.jpg

Методичну роботу шкільного методичного об'єднання класних керівників у 2019-2020 н.р.з сконцентровано на вирішенні проблемного питання:

«Формування і розвиток компетентної , освіченої , духовно багатої , свідомої особистості, конкурентоспроможної в сучасному житті»

Девіз: якщо хочеш змінити світ на краще, зберегти його чисту красу, незайману святість, починай це робити із себе не завтра, а сьогодні, з цієї хвилини

Мета організації роботи методичного об’єднання – сприяти професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулювати творчість класного керівника, який веде пошуки шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і методів виховної роботи.

Методичне об’єднання - об’єднує класних керівників школи навколо проблеми

«Формування конкурентоспроможної особистості шляхом впровадження інноваційних технологій у навчально-виховному процесі”;

- вчить використовувати нові форми і методи виховної роботи;

- планує виховну роботу класу, школи, педагогічного колективу;

- діагностує рівень досягнень, запити та інтереси дітей,труднощі педагогів у виховній роботі;

- стимулює творчу активність педагогів;

- сприяє створенню сприятливо-стимулюючих умов для формування життєвих компетенцій учнів;

- узагальнює і поширює кращий досвід роботи класних керівників.

Методичне об`єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах.

Перед ними постає завдання: виховати громадянина – патріота, формувати громадську активність дітей та підлітків, які люблять свій народ, Україну, готові самовіддано захищати і розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу, виробити імунітет до негативного впливу соціального середовища.

прапор КРАЯНИ

Склад МО класних керівників

Дяківської ЗОШ І-ІІ ступенів

2019-2020 навчальний рік

Голова МО – Шевченко С.М., заступник з директора з НВР

Секретар – Блащенко О.П., педагог-організатор

Члени МО:

1. Сухоленцева А.М. -класний керівник 1 класу
2. Близнюк В.К - класний керівник 2 класу
3. Гонтарук П.І. - класний керівник 3 класу
4. Блащенко Л.С.- класний керівник 4 класу
5. Кравець О.М.- класний керівник 5 класу
6. Зарубенко О.В. – класний керівник 6 класу
7. Блащенко О.П. – класний керівник 7 класу
8.Запорожець Н.В. – класний керівник 8 класу
9. Клітченко Г.І.- класний керівник 9 класу

Дані про членів методичного об’єднання класних керівників

Прізвище, ім`я та по батькові Освіта Педагогічний стаж Напрямок, над яким працюють члени МО Форма звітування
1. Шевченко Світлана Миколаївна, керівник МО Вища 29р. спеціаліст
І категорії, старший учитель
Особливості навчання і виховання обдарованих дітей. Доповідь на педраді
2. Блащенко Олександра Петрівна, секретар МО Вища 8р. спеціаліст
ІІ категорії
Особливості навчання і виховання обдарованих дітей. Доповідь на педраді
3. Близнюк Вероніка Костянтинівна Вища 6 р спеціаліст
ІІ категоорії
Родинно-сімейне та національно-патріотичне виховання Виховні заходи
4. Блащенко Лідія Сидорівна Вища 37р. спеціаліст
І категорії,
Родинно-сімейне та національно-патріотичне виховання Виховні заходи
5. Гонтарук Павліна іванівна Вища 33р.спеціаліст
І категорії,
Родинно-сімейне та національно-патріотичне виховання Виховні заходи
6. Сухоленцева Альона Миколаївна Вища 22р. спеціаліст
І категорії,
Родинно-сімейне та національно-патріотичне виховання Виховні заходи
7. Кравець Оксана Михайлівна Вища 15 р. спеціаліст ІІ категорії Родинно-сімейне та національно-патріотичне виховання Виховні заходи
8. Клітченко Галина Іванівна Вища 28 р.спеціаліст
І категорії,
Родинно-сімейне та національно-патріотичне виховання Виховні заходи
9. Запорожець Наталія Василівна Вища 25 р.спеціаліст вищої категорії, Родинно-сімейне та національно-патріотичне виховання Виховні заходи
10. Зарубенко Олег Васильович Вища 9 р. спеціаліст ІІ категорії Родинно-сімейне та національно-патріотичне виховання Виховні заходи

план роботи

Підвищення фахового і методичного рівня членів МО класоводів і класних керівників

Відвідувати курси, семінари, засідання МО при районному методичному кабінеті

Систематично самостійно підвищувати свій фаховий рівень, розв’язуючи складні конкурсні, олімпіадні задачі з математики, фізики, хімії, інформатики, біології

Працювати над індивідуальною самоосвітньою темою:
Блащенко Олександра Петрівна:

Проблема: «Виховання свідомого відношення до навчання та прищеплення стійких навичок культури поведінки ».

(форма реалізації:виступ на засіданні МО, розробка виховного заходу)

Методична робота: «Формування громадської зрілості юнаків та дівчат, орієнтації на правильний вибір подальшого життєвого шляху»

Клітченко Галина Іванівна:

Проблема: «Всебічний розвиток особистості на основі виховування в учнів основ культури і ознайомлення з традиціями та історією рідного краю ».

(форма реалізації:виступ на засіданні МО, розробка виховного заходу)

Методична робота: «формування особистості на самовиховання, засвоєння основ загальнолюдської моралі, звичаїв, традицій рідного народу, зміцнення любові до України»

Кравець Оксана Михайлівна:

Проблема: «Виховання в учнів правил культурної поведінки, формування е в здоровому способі життя ».

(форма реалізації:виступ на засіданні МО, розробка виховного заходу)

Методична робота: «Виховання толерантності у класному колективі через колективні творчі справи»

Запорожець Наталя Василівна:

Проблема: «Родинне виховання дітей в сім'ї і школі; виховання творчої особистості. Співпраця сім'ї і школи ».

(форма реалізації:виступ на засіданні МО, розробка виховного заходу)

Методична робота: «Формування активності та відповідальності в учнівському колективі»

Зарубенко Олег Васильвич:

Проблема: «Моральне виховання. Проблеми людиності, поваги до батьків, до старших, взаємовідносини у класному колективі ».

(форма реалізації:виступ на засіданні МО, розробка виховного заходу)

Методична робота: «Формування особистості школяра через засоби морально – етичного виховання»

Гонтарук Павліна Іванівна:

Проблема: «Психологічні особливості формування класного колективу ».

(форма реалізації:виступ на засіданні МО, розробка виховного заходу)

Методична робота: «Морально – етичне виховання молодших школярів»

Близнюк Вероніка Костянтинівна :

Проблема: «Прищеплення та розвиток моральних почуттів та переконань, формування моральної особистості».

(форма реалізації:виступ на засіданні МО, розробка виховного заходу)

Методична робота: «Виховання культури поведінки молодших школярів»

Блащенко Лідія Сидорівна:

Проблема: «Виховання основ етичної культури молодших школярів».

(форма реалізації:виступ на засіданні МО, розробка виховного заходу)

Методична робота: «Психологічні аспекти виховання молодших школярів. Сім'я і школа»

Сухоленцева Альона Миколаївна :

Проблема: «Формування дружнього організованого колективу через активізацію індивідуального впливу та колективної виховної роботи ».

(форма реалізації:виступ на засіданні МО, розробка виховного заходу)

Методична робота: «Розвиток естетично-творчої діяльності молодших школярів»

робота

Золоті правила класного керівника

1. Учитель має бути особистістю, привабливою для дітей.
2. Учитель повинен викликати любов і повагу дітей до себе, якщо він сам любить, поважає кожну дитину та піклується про неї, у стосунках із нею чесний і відвертий.
3. Учитель має бути відвертим у стосунках з усіма учнями.
4. Учитель має бути веселим, жартівливим.
5. Учитель повинен раціонально використовувати свій час.
6. Учитель має бути доброзичливим.
7. Учитель має постійно самовдосконалюватися, розширювати свій кругозір.
8. Гасло вчителя: "Пізнай самого себе і допоможи в цьому своїм учням".
9. Учитель повинен реалізувати індивідуальний підхід до дитини, вміти її вислухати, підтримати в ній вогник самоповаги.
10.Класний керівник має створити учнівський колектив, у якому панують доброзичливі стосунки, шанобливе ставлення один до одного.
11.Педагог повинен приймати тільки обдумані рішення.
12.Учителю слід любити й захищати дитину, поважати її почуття.
13.Учителю необхідно виховувати в дітей самодисципліну.

/Files/images/1840173cr1dqw3ado.gif

Кiлькiсть переглядiв: 1194

Коментарi