прапор КРАЯНИ

Тематика засідань шкільного методичного об"єднання учителів гуманітарного циклу на 2019 -2020 навчальний рік

І засідання

Дата проведення: серпень 2019 року

Тема. Організація освітнього процесу в 2019 - 2020 навчальному році

Мета:

! аналіз роботи шкільного методичного об’єднання за 2018-2019 навчальний рік та завдання на 2019/2020 навчальний рік;

! вивчення, аналіз навчальних програм ( зі змінами);

! стислий огляд змін у новій редакції «Українського правопису» 2019;

! ознайомлення з інструктивно-методичними листами Міністерства освіти і науки України, ДОІППО щодо організації освітнього процесу у 2019/2020 навчальному році;

! повторення критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів з предметів гуманітарного циклу;

! обговорення календарного планування учителів з української мови та літератури, зарубіжної літератури, англійської мови, історії, правознавства, народознавства на новий навчальний рік.

Форма проведення – звіт, планування, інформація

Зміст роботи Відповідальні
1 Про виконання плану роботи методичного об’єднання за минулий рік та обговорення плану роботи на поточний навчальний рік. Запорожець Н. В.
2 Затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу Члени МО
3 Опрацювання методичних рекомендацій щодо організації начально-виховного процесу у 2019 - 2020 навчальному році Шевченко О.А.
4 Аналіз навчальних програм (зі змінами) і підручників Череушенко Л.Я.
5. Про підготовку до шкільних та районних олімпіад з української мови та літератури, німецької мови, зарубіжної літератури, історії, правознавства Члени МО
6. Обговорення календарного планування учителів з української мови та літератури, зарубіжної літератури, німецької мови, історії, правознавства, народознавства Члени МО
Рекомендації
1. Ознайомитись з нормативними документами та методичними рекомендаціями щодо організації навчально-виховної роботи у 2019/2020 навчальному році Члени МО
2. Організувати підготовку учнів до участі в шкільних та районних олімпіадах Члени МО
3. Підготувати варіанти робіт (8-11 класи) для проведення шкільних предметних олімпіад Члени МО
4. Обговорити план заходів щодо святкування знаменних дат у 2019-2020 навчальному році. Члени МО

ІІ засідання

Дата проведення: жовтень 2019 року

Тема. Удосконалення роботи вчителів предметів гуманітарного циклу над розвитком пізнавальних інтересів учнів

Мета:

v виявити оптимальні методи та форми професійної майстерності педагогів, які сприяють розвитку пізнавальних інтересів учнів;

v розширити знання вчителів про шляхи підвищення потенціалу уроку за допомогою вивчення передового досвіду педагогів;

Форма проведення – доповідь, інформація, обмін думками.

№ з/п Зміст роботи Відповідальні
1. Основні аспекти педагогічної діяльності, які сприяють компетентнісному розвитку особистості Члени МО
2. Розвиток критичного мислення як фактор формування компетентної соціалізованої особистості в умовах сучасної освіти. Запорожець Н.В., Клітченко Г.І.
3. Емоційний комфорт як чинник соціалізації в процесі навчання учнів 5 в період адаптації . Кравець О.М.
4. Дайджест новинок навчально-методичної літератури. Члени МО
5. Розвиток креативних можливостей та комунікативної активності учнів на уроках німецької мови. Шевченко О.А.
Рекомендації
1. Обмінятися думками з приводу завдань семестрових контрольних робіт. Члени МО

ІІІ засідання

Дата проведення: січень 2020 року

Тема: Індивідуалізація освітнього процесу на основі диференціації. Робота з обдарованими дітьми

Мета:

* формувати потреби різнобічного розвитку власних здібностей і нахилів в оволодінні сучасними методами оперування знаннями, вміннями використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології.

Форма проведення: семінар-консультація

Зміст роботи Відповідальні
1. Комплексний підхід до формування творчо обдарованої особистості у процесі вивчення української та зарубіжної літератури Запорожець Н.В., Кравець О.М.
2. Науково-дослідницька робота з історії як вид позакласної діяльності учнів Клітченко Г.І.
3. Духовно - виховуючий потенціал предметів гуманітарного циклу Члени МО
4. Проблема формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов ( з досвіду роботи). Шевченко О.А.
5. Нова українська школа в умовах викликів сучасності. Члени МО
Рекомендації
1 Підготувати завдання для семестрових контрольних робіт та подати на затвердження. Члени ШМО
2 Працювати над урізноманітненням форм індивідуальної роботи з учнями Члени ШМО
3 Ознайомлення з методичною літературою згідно проблеми ШМО. Члени ШМО

ІV засідання

Дата проведення: березень 2020 року

Тема. Шляхи формування соціальної компетентності особистості в контексті виконання навчальних програм та державних освітніх стандартів

Мета:

§ розглянути особливості формування ключових компетентностей у навчальному процесі в загальноосвітньому навчальному закладі;

§ виявлення актуального досвіду вчителів, визначення шляхів його використання;

§ створення організаційно-методичних умов для успішного розвитку пізнавальних інтересів учнів;

§ підготовка до державної підсумкової атестації.

Форма проведення – інформація, доповідь, презентація.

№ з/п Зміст роботи Відповідальні
1. Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів. Запорожець Н.В., члени МО
2. Роль вчителя у реалізації національної політики в освіті. Кравець О.М.
3. Вивчення інструктивних матеріалів для проведення ДПА. Члени МО
4. Майстер-клас з проблеми здійснення соціалізації особистості в процесі вивчення іноземних мов. Шевченко О.А.
5 Конкурентоспроможний вчитель – сучасний вчитель. Члени ШМО
Рекомендації
1. Опрацювати Концепцію національно-патріотичного виховання та методичні рекомендації до її використання на уроках Члени МО
2. Продовжити впровадження інноваційних педагогічних технології на уроках Члени МО
3. Ознайомитися з нормативними документами щодо підготовки випускників до державної підсумкової атестації Шевченко О.А.


V засідання

Дата проведення: травень 2020 року

Тема: Державна підсумкова атестація та ЗНО як форма перевірки набутих знань та мовленнєвої культури учнів 9, 11 класів

Мета:

ü обмінятися досвідом з підготовки учнів до державної підсумкової атестації, ознайомитися з рекомендаціями щодо підготовки випускників до ДПА

ü ознайомитися з результатами роботи методичного об’єднання протягом навчального року;

ü проаналізувати план роботи методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу за рік.

Форма проведення – інформація, круглий стіл.

№ з/п Зміст роботи Відповідальні
1. Творчість вчителя: шляхи звільнення від стереотипів та шаблонів. Запорожець Н.В., члени ШМО
2 Профілактика стресового стану учнів перед ДПА. Шевченко О.А.
3 Методичні рекомендації щодо проведення Державної підсумкової атестації в 9 класі Члени ШМО
4 Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу за 2019/2020 навчальний рік та обговорення пропозицій щодо планування роботи методичного об’єднання на наступний рік. Запорожець Н.В.
5 Анкетування «Мої труднощі в роботі» Члени МО
Рекомендації
1. Ознайомитися з новинками методичної літератури Члени методичного об’єднання
2. Провести вихідне анкетування вчителів з метою з’ясування труднощів у роботі Члени методичного об’єднання
Кiлькiсть переглядiв: 389

Коментарi