/Files/images/695892_thumb.gif

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів - початкових класів за 2018-2019 навчальний рік

У період, коли освіта України набуває кардинальних змін, виникає необхідність в оновленні методів та прийомів навчання, в залученні інноваційних методик до процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей. Сучасному суспільству потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні рішення, творчо підходити до вирішення тієї чи іншої проблеми, самоконтролювати та самооцінювати результати своєї діяльності.

Основним завданням учителя на нинішньому етапі розвитку нашого суспільства є забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної і творчої активності, формування не тільки предметних компетентностей учнів, а й самоосвітніх. Тому всі аспекти навчання повинні бути спрямовані на розвиток творчої особистості, розкриття обдарованості кожної дитини.

Мета початкової школи – формування людини, яка хоче і вміє самостійно вчитися, сприймати інформацію, працювати з нею, сортувати її, осмислювати, творити. Щоб учень став рівноправним учасником процесу освіти, необхідно озброїти його техніками та прийомами, спрямованими на розвиток пам’яті, уваги та образного мислення, сформувати навички дослідницької поведінки. Лише за такого розвитку кожна дитина відповідно зі своїми особистими властивостями та здібностями знайде себе і самореалізується. Як розвинути індивідуальні можливості кожної дитини й зберегти її психічне й фізичне здоров’я – ось проблема, над якою завжди замислювались і працювали педагоги.

Тому метою роботи нашого педагогічного колективу є створення умов для розкриття інтелектуального та творчого потенціалу дитини. В минулому 2018– 2019 навчальному році методичне об’єднання вчителів початкових класів почало працювати над проблемною темою «Від інноваційних технологій через педагогічну майстерність вчителя до формування всебічно розвиненої особистості учнів».Належну увагу педагоги приділяли науково-методичному, інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу, новим освітнім технологіям, вдосконаленню змісту виховання, вивченню комплексних інноваційних підходів до організації життєдіяльності сучасної початкової школи. Для підвищення рівня ефективності сучасного уроку класоводи широко впроваджують у практику своєї роботи елементи педагогічного досвіду своїх шкільних колег, використовують інтерактивні технології навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності.

Кожен вчитель брав участь у роботі МО: готували доповіді, давали відкриті уроки, виховні заходи. Педагоги вміло передають знання, формують уміння і навички, виховують своїх учнів добрими, самостійними, працьовитими дітьми. Робота методичного об’єднання була спрямована на забезпечення потреб вчителів, протягом навчального року проходило взаємовідвідування уроків, виховних заходів, вирішувались проблемні питання, що виникали в процесі навчання та виховання.

Фундаментальність початкової освіти – не лише у міцно засвоєних учнями уміннях, навичках, а й ключових компетентностях, які мають стати найважливішим надбанням розвивальної шкільної освіти. Це такі компетентності: уміння вчитися, здоров’язбережувальна, загальнокультурна, громадянська, підприємницька, соціальна, інформаційно-комунікативна. Протягом навчального року молодші школярі брали участь в різноманітних конкурсах. Це: • конкурс знавців рідної мови ім. П. Яцика; • шкільні конкурси малюнків; • всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру»; • всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс «Колосок»;

• всеукраїнський мовознавчий конкурс «Соняшник»;

• конкурс «Ялинка без ялинки»

А ще учні взяли участь у акціях «П’ять картоплин», «Допоможи солдату» та інших. Та головне, до чого прагнуть вчителі початкових класів,– це здружити школярів між собою та зробити шкільне життя дітей цікавим і захоплюючим.

Згідно складеного плану було проведено 5 засідань методичного об”єднання вчителів початкових класів. Вчителями були підготовлені виступи (всі протоколи в наявності) Також на засіданнях методоб”єднання було розглянуто питання про стан ведення документації, проведено аналіз підсумкових контрольних робіт з метою виявлення прогалин у знаннях учнів та визначення рекомендацій щодо їх усунення. Вчителями початкових класів був проведений тиждень початкової школи.

В 2019-2020 н.р. наше методичне об’єднання буде працювати за такими завданнями:

• Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів; виконання нормативних вимог до навчання і виховання.

• Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти.

• Використання інтерактивних технологій навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності.

• Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів .

• Застосування диференційованого підходу як засобу формування соціальної компетентності учнів.

• Забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку.

У цьому навчальному році наше методичне об’єднання продовжує працювати над проблемною темою «Від інноваційних технологій через педагогічну майстерність вчителя до формування всебічно розвиненої особистості учнів».

Кiлькiсть переглядiв: 2291

Коментарi