/Files/images/2.jpg

Аналіз роботи МО вчителів природничо-математичного циклу за 2018-2019 навчальний рік

Діяльність методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу в 2018-2019 навчальному році була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, основних положень Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення предметів природничо-математичного циклу в 2018-2019 навчальному році, виконання державних програм викладання предметів природничо-математичного циклу, створення належних сучасних умов для навчання і виховання здобувачів освіти, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу.

На 2018-2019 н.р. перед вчителями природничо-математичного циклу ставилися такі завдання:

1. Вивчення нормативної бази щодо викладання предметів природничо – математичного циклу ;
2. Розглянути сутність й особливості педагогічних технологій;
3. Створення атмосфери відповідальності за кінцевий результат своєї роботи;
4. Підвищувати професійну кваліфікацію вчителів МО, використовуючи сучасні форми методичної роботи.
5. Вдосконалювати якість викладання предметів природничо-математичного циклу шляхом застосування ІКТ.
6. Розвивати пізнавальні інтереси, творчі та інтелектуальні здібності, практичні навички учнів.
7. Продовжити систему проведення відкритих уроків.
8. Розробка навчальних, науково-методичних, дидактичних матеріалів, створення банку даних олімпіадних завдань, підбір тем для роботи з обдарованими дітьми.

Працює в школі 5 вчителів природничо-математичного циклу. Вчителі проводять відкриті уроки, позакласні заходи на предметних тижнях, готують здобувачів освіти до олімпіад, проводять консультації для складання ДПА

На засідання МО протягом року обговорювалися такі теми як: «Огляд новинок науково-методичної літератури з питань проектної діяльності», науково-практичний семінар «Сучасний урок», «Форми і методи роботи вчителя на факультативних заняттях з предметів».

Зросли активність учителів, їх прагнення творчості, вчителі використовують різноманітні форми, прийоми педагогічної техніки, інтерактивні технології, впровадження яких викликають підвищений інтерес в школярів. Учителі працювали над пошуком нових ефективних форм проведення групової та індивідуальної роботи.

У 2018-2019 н. р. було проведено 5 засідань МО, на яких було заслухано вчителів з доповідями по самоосвіті; з досіду роботи вчителів, що атестуються; обговорено питання про участь та результативність в олімпіадах, конкурсах; про підготовку та проведення ДПА

Протягом 2018-2019, навчального року атестацію пройшли: вчитель математики Блащенко О.П.., за результатами якої вчителю було присвоєно ІІ категорію та вчитель географії Клітченко Г.І.., підтверджено І категорії.

Спостерігається позитивна динаміка результатів, що вказує на зростання професіоналізму вчителів і вдосконалення педагогічної майстерності.

Вчителі приймали активну участь у районних семінарах.

Учні школи приймали участь у конкурсах, шкільних та районних олімпіадах.

Участь школярів у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус» (25 учасників), з них отримали Диплом переможця в початковій школі – 1 здобувач освіти, грамоту з біології географії – 3 школяр, Диплом переможця на шкільному рівні – 10 здобувачів освіти та сертифікати учасника – 11 здобувачів освіти.

Проведено Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру», з метою популяризації математичних ідей та підтримки талановитих дітей. У конкурсі брало участь 23 здобувачі освіти. Сертифікати з результатом «Відмінний результат» отримав 1 школяр, «Добре» - 15 школярів, «Учасник» - 7 здобувачів освіти.

А також в районних спортивних змаганнях: крос – 26.09 (6 м), баскетбол юнаків і дівчата – (1 м.), легка атлетика

У системі роботи школи - проведення олімпіад, що сприяють виявленню обдарованих дітей. Переможці шкільних етапів олімпіад беруть участь у районних та обласних олімпіадах..

Проведення вчителями природничо-математичного циклу відкритих уроків в І семестрі:

1) Клітченко Г.І.. – «Природні зони Африки, закони їх розміщення», геогр. 7 кл.,
2)Блащенко О.П.. – «Теорема Фалеса. Теорема про пропорційні відрізки», геометрія, 8 кл., . «Безпечне користування інтернетом. Критичне оцінювання інформації, отриманої з ініормації», інформатика., 5 кл,.
3) Зарубенко О.В.. – «Легка атлетика», фізична культура, 7 кл,
4) Гонтарук А.А. – «Добір конструкційних матеріалів та інструментів», трудове навчання, 7 кл.,
5) Череушенко Л.Я.. – «Промінь, пряма, площина», математика, 5 кл.,

Проведення вчителями природничо-математичного циклу відкритих уроків в ІІ семестрі:

1) Клітченко Г.І.. – «Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції», геогр. 8 кл.,
2) Череушенко Л.Я... – «Алгоритми з повтореннями», інформатика., 5 кл,
3) Блащенко О.П – «Звичайні дроби і ділення натуральних чилес», математика, 5 кл.,
4) Зарубенко О.В – «Волейбол» фізична культура, 6 кл.,.
5) . Шевченко С.М,– «Різноманітність організмів. Рослини. Тварини» природознавство, 5 кл.,.

На уроках усі вчителі нашого циклу не тільки подавали новий матеріал, а й заслуховували додаткові матеріали по темах, які готували школярі самостійно за допомогою додаткової літератури та інтернету з географії, біології, фізики, учні готували презентації на уроки інформатики. Вчителі природничо−математичного циклу, проводячи заняття гуртків та факультативів розвивали творчі здібності здобувачів освіти, збуджували інтерес до предметів та прагнення більше знати.

В роботі МО застосовувалися такі форми діяльності, як круглий стіл, наукові конференції де здійснювали практичні обговорення та аналіз змісту навчальних програм, надавалася допомога членам МО в реалізації завдань, що стоять перед педагогами.

Проаналізувавши роботу МО визначаємо такі проблеми:

1. Не завжди використовуються новітні технології під час викладання природничо-математичних дисциплін.

2. Малоефективно використовується досягнення психологічної науки при вивченні математики та фізики.

Основні завдання МО на 2019-2020 навчальний рік.

1. Підвищувати професійну кваліфікацію вчителів МО, використовуючи навчальні семінари, курси підвищення кваліфікації, круглі столи, засідання МО.
2. Удосконалювати урок, форми роботи на уроці шляхом застосування новітніх технологій диференційованого та індивідуального підходу. Вдосконалювати якість викладання предметів природничо- математичного циклу шляхом провадження ІКТ.
3. Розвивати пізнавальні інтереси, творчі та інтелектуальні здібності, практичні навички дітей.
4. Поглиблювати знання з ряду предметів (біологія, хімія, фізика, математика, інформатика), залучаючи здобувачів освіти до олімпіад, конкурсів, науково-дослідницьких робіт.
5. Системно вивчати і оволодівати сучасними методами інноваційних технологій в науково-дослідницькій і проектній діяльності.
6. Розвивати інтерес здобувачів освіти до навчальних предметів, використовувати різні технології навчання.
7. Звернути увагу дітей на розв’язування логічних задач.
Кiлькiсть переглядiв: 916

Коментарi