/Files/images/50691545_multi_flowerline_1.gif

План проведення засідань на 2019 - 2020 навчальний рік

Засідання № 1. Серпень

Інструктивно-методична нарада

Тема: Про підсумки роботи вчителів природничо-математичного циклу за 2018-2019 н.р. та перспективи діяльності на 2019-2020 н.р.

Мета:Проаналізувати стан викладання дисциплін природничо-математичного циклу в 2018- 2019 н.р. та визначити пріоритетні напрямки в роботі МО у поточному навчальному році

Питання для обговорення Форма проведення Відповідальний
Організаційні питання
1 Затвердження : плану роботи МО на 2019-2020 н.р., завдань МО на 2019-2020 н.р. Обговорення Клітченко Г.І. Члени МО
2 Опрацювання листа Міністерства освіти і науки України № 1/11-5966 від 01.07.2019 “Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році” Обговорення Члени МО
3 Нормативно – правова база організації освітнього процесу у 2019-2020 н.р.. Інформація Заступник директора з НВР Шевченко С.М.
4 Про наслідки державної підсумкової атестації з математики, ДПА з біології, хімії, географії за 2018-2019 навчальний рік. Інформація Вчителі-предметники
6 Підготовка і проведення І етапу предметних олімпіад, конкурсах “Левеня”, “Кенгуру”, “Колосок”, … Інформація Клітченко Г.І.
7 Затвердження графіка проведення позакласних заходів з предметів природничо-математичного циклу Обговорення Члени МО
Методичні питання
1 Впровадження методичних розробок щодо соціалізації учнів у викладанні навчальних предметів в освітньому процесі НУШ Обговорення Члени МО
2 Адаптація учнів 5-х класів до навчання в школі ІІ ступеня. Особливості викладання навчальних предметів в 5 класі виступ Клітченко Г.І.
3 Підготовка до моніторингового аналізу успішності з математики на початок навчального року. виступ Блащенко О.П.
Завдання членам МО
1. Опрацювання нормативних документів:
- програм та основних вимог до викладання предметів природничо-математичного циклу;
- критеріїв оцінювання підсумкового та тематичного контролю навчальних досягнень учнів;
- вимог до ведення шкільної документації.
2. Складання і затвердження календарно-тематичних планів
3. Підготовка і проведення шкільних олімпіад з дисциплін природничо-математичного циклу
4. Складання планів роботи з обдарованими та слабо встигаючими учнями
5. Підготовка учнів до районних олімпіад з навчальних дисциплін
6. Поновлення правил ТБ в кабінетах з підвищеним рівнем небезпеки
7. Підготувати матеріали для проведення шкільних олімпіад з предметів

Засідання № 2 Жовтень

Засідання круглого столу

Тема: Модернізація освітнього процесу шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій.

Мета: розглянути головні засади та особливості інновацій НУШ відповідно нового закону про освіту, охарактеризувати шляхи впровадження інноваційних технологій навчання, розширити знання вчителів про інноваційні методи та форми навчання

№п/п Питання для обговорення Форма проведення Відповідальний
Організаційні питання
1 Обговорення нового Закону про освіту Довідка Заступник директора з НВР Шевченко С.М.
2 Обговорення та затвердження завдань шкільних олімпіад з предметів природничо-математичного циклу Обговорення Члени МО
Методичні питання
1 Наскрізні змістові лінії як засади до створення цілісної картини світу: методика реалізації. Доповідь Гонтарук А.А.
2 Компетентнісний потенціал навчального предмета Доповідь Блащенко О.П. Шевченко С.М..
3 Застосування педагогічной технології “інтеграція”: плюси та мінуси Обмін досвідом Череушенко Л.Я.
4 Співвідношення між ключовими і предметними компетентностями, що реалізуються в шкільному курсі інформатики в умовах НУШ Виступ Клітченко Г.І.
Завдання членам МО
1. Провести І етапі учнівських олімпіад з базових дисциплін.
2. Взяти участь у ІІ етапі учнівських олімпіад з базових дисциплін.
3. Взаємовідвідування уроків згідно плану.
4. Розвивати на уроках творчі здібності учнів з метою їх успішної соціалізації
5. Працювати з учнями, які мають початковий рівень знань для їх соціалізації в суспільстві.
6. Підготувати інформацію про навчальні досягнення учнів за І семестр

Засідання № 3Січень.

Педагогічні обговорення

Тема: Розвиток предметно-методичних та професійних компетентностей педагогів як засіб підвищення предметних та ключових компетентностей учнів

Мета: визначити особливості уроків із застосуванням інноваційних технологій, розширити знання вчителів про способи, прийоми і форми навчання, що підвищують пізнавальний інтерес учнів, проаналізувати методи оновлення освітнього процесу

№ п/п Зміст роботи Форма проведення Відповідальні
Організаційні питання
1 Аналіз семестрових контрольних робіт, навчальних досягнень учнів 5-9 класів з дисциплін природничо-математичного циклу за результатами І семестру Інформація Заступник директора з НВР Шевченко С.СМ.
2 Аналіз результатів шкільної та районної олімпіади з дисциплін природничо-математичного циклу. Інформація Клітченко Г.І.
Методичні питання
1 Особливості методики уроків із застосуванням компетентністного підходу в освітньому процесі НУШ Виступ Блащенко О.П.
2 Мастер-клас ,,Елементи народознавства як засіб формування компетентностей на уроках географії” Виступ Клітченко Г.І.
3 Мастер-клас “Реалізація наскрізної змістової лінії “Підприємливість та фінансова грамотність” на уроках математики” Доповідь Блащенко О.П.
Завдання членам МО
1. Опрацювати інформаційні матеріали щодо ЗНО з математики, фізики, хімії, біології (науково-методичний посібник для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів ). 2. Взаємовідвідування уроків та їх аналіз 3. Працювати над позитивним емоційним навантаженням уроків
4. Працювати над впровадженням наскрізних ліній на уроках

Засідання № 4. Березень.

Педагогічна майстерня

Тема: Шляхи вдосконалення роботи учителів щодо запровадження екологічного виховання як одного із способів виховання свідомості, відповідальності, соціальної адаптації.

Мета: Роль предметів природничо-математичного циклу у екологічному вихованні учнів.

№ п/п Зміст роботи Форма проведення Відповідальний
Організаційні питання
1 Підготовка стендової інформаційної наочності для випускників 9 класу та інформаційних куточків для батьків та учнів до державної підсумкової атестації Підготовка матеріалів Члени МО
2 Обговорення рівня навченості учнів з предметів, що виносяться на ДПА Обговорення Члени МО
Методичні питання
1 Елементи екологічної освіти на уроках фізики, хімії, інформатики Доповідь Шевченко С.М. Гонтарук А.А.
2 Екологічне виховання на уроках математики Обмін досвідом Череушенко Л.Я.
3 Формування всебічно розвиненої особистості через любов до природи Виступ Клітченко Г,І,
4 Групова робота “Планування навчального проекту” в НУШ Виступ Члени МО
Завдання членам МО
1. Використовувати в навчальному процесі нові технології навчання та активні форми тематичного оцінювання, спрямовані на розвиток свідомості учня, підвищення ефективності і якості освіти.
2. Приділяти належну увагу мотивації освітньої діяльності учнів.
3. Використовувати краєзнавчий підхід у викладанні навчальних предметів.
4. Взаємовідвідування уроків та їх аналіз

Засідання №5 Травень.

Інформаційна скринька

Тема: Підсумки роботи методичного об’єднання природничо-математичного циклу за 2019-2020 н.р..

Мета: проаналізувати роботу шкільного методичного об’єднання природничо-математичного циклу за 2019-2020 навчальний рік та окреслити завдання на 2020-2021 навчальний рік, заслухати творчі звіти вчителів з питань самоосвіти

№ п/п Зміст роботи Форма проведення Відповідальні.
Організаційні питання
1 Аналіз результатів контрольних зрізів знань учнів, їх участі в олімпіадах, всеукраїнських та міжнародних конкурсах Виступ Клітченко Г,І,
2 Аналіз роботи МО природничо-математичного циклу за 2019-2020 н.р. Обговорення Клітченко Г,І,Члени МО
3 Аналіз проведених предметних тижнів Обговорення Члени МО
Методичні питання
1 Вироблення рекомендацій до плану роботи ШМО на наступний навчальний рік Виступ Члени МО
2 Оновлення змісту й форми роботи вчителя в контексті НУШ Виступ Члени МО
3 Звіти вчителів про самоосвітню діяльність Виступ Члени МО
Завдання членам МО
1. Оформлення екзаменаційної документації
2. Консультації з предметів, що виносяться на ДПА
3. Опрацювання фахової літератури
4. Проведення контрольних робіт за 2019-2020 навчальний рік.
Кiлькiсть переглядiв: 458

Коментарi