/Files/images/4246847-thumb.png

Школа лідерів

Нова суспільно-політична ситуація, в яку вступає наша країна, інноваційні зміни в сучасній системі шкільного виховання висувають нові вимоги до особистості лідера будь-якої формації, зокрема і класного колективу. Лідер – це особистість, яка має авторитет у групі і за якою група визнає право бути організатором діяльності й регулювати стосунки в ній. Школа „Лідер” заснована при Учнівському парламенті, спрямовує свої зусилля саме на розвиток і вдосконалення найкращих комунікативно-організаторських здібностей учнів, які є офіційними і неофіційними лідерами класів та окремих мікрогруп. Така форма роботи дозволяє відстежувати актуальні проблеми, які є в учасників, сприяє усвідомленню ними своїх індивідуально-типологічних особливостей, а також їх ефективному використанню у своїх колективах. Формування успішних лідерів передбачає перенесення здобутих знань і навичок у середовище ровесників, що забезпечує більшу результативність виховної роботи. Школа „Лідер” розрахована на учасників віком 14-17 років, але для нас, на перспективу, до даної організації ми будемо залучати учнів, які навчаються у 7 – 9 класах.

Мета:

· вдосконалення лідерських здібностей школярів.

Завдання:

· поглиблення знання учнями самих себе, своїх психологічних особливостей, усвідомлення своїх дій і думок, зміцнення позитивних якостей особистості, набуття навичок адекватної поведінки у певних соціальних ситуаціях;

· відпрацювання організаторських та комунікативних здібностей, що характеризують особу лідера групи;

· формування стратегії дій лідерів з перенесення здобутих знань і навичок на актив та весь колектив класу.

Регламент проведення. Програма школи „Лідер” передбачає 9 занять по 1 годині. Заняття проводяться 1 раз на місяць.

Склад групи. Школа розрахована на офіційних (формальних) лідерів класів, обраних старостами, представників шкільного парламенту, та неофіційних (неформальних), виявлених на основі соціометрії. Оптимальна кількість – 10-15 осіб.

Методичні прийоми, що використовуються на заняттях: інформаційне повідомлення, експрес – діагностика, мозковий штурм, тренінгові вправи, рольова гра, бесіда, обговорення, міні – твір тощо.

/Files/images/67559640.png

Кiлькiсть переглядiв: 478

Коментарi