/Files/images/cartoon_wallpaper_1024x768_1001055.jpg

Євроклуб "ВЕСЕЛКА" скликає друзів


Д
ІМ НАШ РІДНИЙ - УКРАЇНА:
РІКИ ГОРИ І МОРЯ,
У ЄВРОПУ НЕСЕМО НИНІ
ЖОВТО-СИНІ ЗНАМЕНА,
БО Є ДОЛЯ В НАС ЄДИНА,
А КОРДОНІВ В НАС НЕМА
В ДРУЖБІ ЖИТИ ХОЧЕМ НИНІ
Я І ТИ ТА ТИ І Я.

/Files/images/7255.gif

Роль євроклубів у школі полягає у:

• дослідженні потреб молоді у сфері європейських знань;
• доброму прикладі реалізації європейських знань;
• створенні форуму обміну ідеями, пов'язаних із європейською тематикою;
• плануванні європейських проектів для школи;
• координації реалізації європейської освіти в школі;
• ініціюванні європейської співпраці школи;
• інформуванні про можливості, які пов'язані з європейським ринком освіти і праці.

Що дає учням діяльність у Євроклубі

• Вчить самостійності й відповідальності.
• Це також добра школа планування та організації.
• Клуб — це група, а робота у групі вчить співпрацювати та спільно приймати групові рішення
• Діяльність у клубі вчить ефективно спілкуватись з іншими.
• Клуб готує до майбутнього навчання праці й життя у спільній Європі.
• Клуб створює сприятливу атмосферу для засвоєння знань.
• Діяльність у клубі формує відвертість та толерантність.
Найкращим засобом інформації є шкільна газета, а також стіннівка. Іншими формами інформування про діяльність клубу є, наприклад, плакати, листівки, що запрошують на організовувані клубом заходи.

/Files/images/773760090.gif

Статут:

Напрямки роботи Євроклубу

- поширення інформації про ЄС серед школярів;
- налагодження роботи в мережі євроклубів України та в міжнародній мережі євроклубів;
- організація та налагодження обмінів/листування зі школами європейських країн;
- участь у проведенні круглих столів, конференцій та інших форм діяльності, спрямованих на підвищення рівня обізнаності школярів щодо принципів діяльності ЄС та його структур;
- сприяння встановленню контактів між молоддю ЄС та учнівською молоддю України;
- проведення зборів, зустрічей, конкурсів і конференцій з метою обговорення актуальних проблем щодо ЄС;
- співпраця з молодіжними громадськими організаціями як в Україні, так і за її кордонами;
- сприяння вивченню іноземних мов країн-членів Євросоюзу;
- сприяння вивченню та поширенню знань з історії та культурних традицій країн-членів ЄС;
- підготовка інформаційних стендів, бюлетнів, газет;
- участь у міжнародних конкурсах та проектах;
- участь у виставках, мистецьких заходах, присвячених ЄС;
- підготовка та проведення пізнавально-розважальних заходів для ознайомлення з культурою країн-членів Євросоюзу;
- сприяння вихованню учнівської молоді в дусі загальних європейських цінностей;
- навчання ефективному спілкуванню та захисту прав дітей і молоді.

Мета, основні завдання діяльності Євроклубу:

Метою діяльності Євроклубу є сприяння процесам європейської інтеграції України та інформування дітей і молоді про Європейський Союз, його структуру та процеси, які відбуваються в ньому; виховання молоді у дусі спільних європейських цінностей,встановлення партнерських стосунків із європейськими молодіжними неполітичними організаціями.

Основні завдання:

Проведення роботи по активізації навчального, творчого, наукового потенціалу учнів; розвитку і формування національної самосвідомості.
- Накопичення та поширення інформації про Європейський Союз(історія, структура, сучасний стан розвитку) серед молоді.
- Обмін інформацією про традиції, історію, культуру своєї країни та країн - членів ЄС.
- Сприяння об'єднанню сил (молоді навколо ідеї „самовдосконалення" (розвиток України для вступу в ЄС) і „самореалізації " (виживання в нових економічних і соціальних умовах після вступу в ЄС).

Предмет діяльності Євроклубу:

- Проведення зустрічей, конкурсів і конференцій з метою обміну досвідом та обговорення актуальних проблем.
- Встановлення культурних, наукових та ділових контактів між молоддю ЄС та своєї країни.
- Сприяння вивченню іноземних мов.
- Організація та підготовка пізнавально-розважальних і культурних заходів, різноманітних виставок, міжнародних зустрічей, круглих столів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності дітей і молоді щодо принципів діяльності ЄС, культурного надбання європейських народів.
- Розвиток почуття відповідальності учнів за долю суспільства, дотримання прав людини та дітей, охорону довкілля; пропагування поваги в громадських відносинах, а також потреби в міжнародній співпраці.

Членство в Євроклубі:

- Членом Євроклубу може бути будь-який учень чи вчитель школи, що зацікавлений предметом діяльності Євроклубу, визнає його Статут,виявляє своє бажання до активної творчої праці і готовий виконувати покладені на нього обов'язки .
- Прийнятим у члени Євроклубу вважається особа, яка дає усну згоду, що підтверджує бажання вступу та участі в його роботі.
- Членство в Євроклубі припиняється на умовах:
- Добровільного виходу, озвученого усною заявою, обговореною на загальному зібранні членів Євроклубу.
- Член Євроклубу має право вносити пропозиції та вимоги, що стосуються роботи Євроклубу, а також користуватися підтримкою Євроклубу; зобов'язаний дотримуватися положень даного Статуту, брати активну участь у реалізації його мети, виконувати рішення загальних зборів Євроклубу.

Органи управління Євроклубу:

- Загальні збори Євроклубу є вищим органом управління (беруть участь усі члени Євроклубу). Загальні збори є легітимними за умови присутності щонайменше половини членів Євроклубу.
- Повноваження загальних зборів:
1.Ухвалення змін до даного Статуту;
2.Визначення головних напрямів діяльності Євроклубу, ухвалення плану роботи .
3.Обрання Президента та секретаріату Євроклубу;
4.Прийом нових членів;
5.Ухвалення рішення про розпуск Євроклубу кількістю 3/4 голосів від загальної кількості членів Євроклубу;
6. Ухвалення інших рішень щодо діяльності Євроклубу.
- Загальні збори членів Євроклубу відбуваються не рідше, ніш раз на три місяці (відповідно до плану роботи); частіше - за ініціативою Президента Євроклубу чи за пропозицією 1/3 частини загальної кількості членів Євроклубу. Рішення загальних зборів ухвалюють звичайною більшістю голосів.
- Президента обирають загальні збори Євроклубу шляхом таємного голосування на дворічний термін.
- Президент Євроклубу та його секретаріат керують та організовують поточну роботу Євроклубу в період між загальними зборами.
- Президенту Євроклубу надано право представляти інтереси Євроклубу.
- Повноваження Президента Євроклубу та членів його секретаріату припиняють у разі:
- Добровільної відмови від виконання функцій (обов'язків), оформленої письмовою заявою та представленої на загальних зборах Євроклубу.
- Прийняття рішення загальних зборів членів Євроклубу, ухвалене 2/3 (двома третинами) голосів від загальної кількості членів клубу.
/Files/images/1840173cr1dqw3ado.gif

План роботи

шкільного європейського клубу «Веселка»

на 2019-2020 навчальний рік

Місяць Дата Зміст роботи Клас Відповідальні
вересень Організаційний збір. Затвердження плану роботи. Знайомство із символами Євросоюзу. Заочна мандрівка столицями Європи 5-9 Шевченко С.М.
жовтень Заочна мандрівка столицями Європи.Прапори Європейських країн 7,9 Блащенко О.П.
листопад . Визначні місця Європи 6 Шевченко О.А..
листопад Тематична виставка «Україна – держава Європейська» 5 Череушенко Л.Я.
грудень Різдвяні традиції народів Європи 7 Шевченко О.А.
січень Річки Європи 8 Клітченко Г.І.
лютий Народи Європи та їх мови 5-9 Шевченко О.А.
березень Пам,ятки архітектури Європи 9 Сухолєнцева А.М.
квітень Презентація «Національні птахи країн Європи», присвячена Міжнародному дню птахів 5-8 Шевченко С.М.
квітень-травень Експозиція «Пам’ятники радянським воїнам у Європі» 5-9 Творча група Клітченко Г.І.
Травень Наші Європейські сусіди Шевченко О.А. Запорожець Н.В. Блащенко О.П.
травень Підбиття підсумків роботи шкільного євро клубу. Оформлення звітів. Творча група Шевченко О.А.


/Files/images/75068790_2961571_304458_1.gif

Кiлькiсть переглядiв: 1128

Коментарi