• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Нові Державні стандарти

/Files/images/htmlimage.png

Стаття 30. Поняття Державного стандарту загальної середньої освiти

1. Державний стандарт загальної середньої освiти - зведення норм i положень, що визначають державнi вимоги до освiченостi учнiв i випускникiв шкiл на рiвнi початкової, базової i повної загальної середньої освiти та гарантiї держави у її досягненнi.
2. Додержання вимог Державного стандарту загальної середньої освiти є обов'язковим для загальноосвiтнiх навчальних закладiв, а також професiйно-технiчних та вищих навчальних закладiв I-II рiвнiв акредитацiї незалежно вiд пiдпорядкування, типiв i форм власностi.

Стаття 31. Розроблення та затвердження Державного стандарту загальної середньої освiти

1. Державний стандарт загальної середньої освiти розробляється Мiнiстерством освiти України разом з Нацiональною академiєю наук України та Академiєю педагогiчних наук України. Державний стандарт загальної середньої освiти затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України i переглядається не рiдше одного разу на 10 рокiв.
Змiна змiсту i обсягу Державного стандарту загальної середньої освiти iншими органами виконавчої влади не допускається.
2. Навчально-методичне забезпечення реалiзацiї Державного стандарту загальної середньої освiти здiйснюється Мiнiстерством освiти України.

Стаття 32. Структура Державного стандарту загальної середньої освiти

Структуру Державного стандарту загальної середньої освiти складають:
Базовий навчальний план загальноосвiтнiх навчальних закладiв;
загальна характеристика iнварiантної та варiативної складових змiсту загальної середньої освiти;
державнi вимоги до рiвня загальноосвiтньої пiдготовки учнiв (вихованцiв).

Стаття 33. Додержання Державного стандарту загальної середньої освiти

Обов'язком загальноосвiтнього навчального закладу щодо додержання Державного стандарту загальної середньої освiти є:
виконання iнварiантної складової змiсту загальної середньої освiти;
визначення предметної спрямованостi варiативної складової змiсту загальної середньої освiти, її змiстовного наповнення i форм реалiзацiї на кожному ступенi загальної середньої освiти за погодженням з вiдповiдними органами управлiння освiтою;
вибiр i використання освiтнiх програм, навчальних курсiв, посiбникiв до варiативної складової змiсту загальної середньої освiти у порядку, встановленому Мiнiстерством освiти України.
Кiлькiсть переглядiв: 1066

Коментарi