/Files/images/batkam/0_992c0_3ebd1fc8_orig.pngПрава та обов’язки педагогічних працівників

Складено відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Педагогічний працівник зобов’язаний проходити підвищення кваліфікації та чергову атестацію раз на п’ять років.

Вимога обов’язково проходити підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років не поширюється на педагогічного працівника, який працює перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу. (п. 1.5, 1.7, 1.8)

Педагогічний працівник має право:

- Вільно обирати форми навчання, програми та навчальні заклади для проходження підвищення кваліфікації. (п. 1.8)

- У разі прийняття на посаду після закінчення вищого навчального закладу атестуватися не раніше як після двох років роботи на відповідній посаді. (п. 3.18)

- Проходити позачергову атестацію для підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду).

Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої. (п. 1.9)

Для проходження позачергової атестації до 10 жовтня слід подати заяву до атестаційної комісії. (п. 3.1)

1. Атестуватися без попереднього проходження підвищення кваліфікації, якщо у міжатестаційний період:

- йому присуджено наукову ступінь або присвоєно вчене звання (п. 3.28).

2. Перенести термін чергової атестації на один рік (п. 3.20) через:

- тривалу тимчасову непрацездатність;

- перехід у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу;

- інші поважні причини.

У таких випадках до 10 жовтня до атестаційної комісії необхідно подати відповідну заяву (п. 3.1). Рішення про перенесення строку атестації може прийматися атестаційними комісіями і в інші строки (п. 3.2).

3. У разі поєднання роботи з навчанням у вищому навчальному закладі за напрямом (спеціальністю) педагогічного профілю - відстрочити чергову атестацію до закінчення навчання (п. 3.21).

4. Атестуватися без дотримання послідовності у присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації (п. 4.7), якщо у міжатестаційний період:

- підготував переможців ІІІ етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, які викладає; ІІІ етапу всеукраїнських або міжнародних спортивних змагань; всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук;

- отримав перемогу (або звання лауреата) у конкурсах фахової майстерності, що проводять центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належить навчальний заклад;

- отримав науковий ступінь, учене (почесне) звання, якщо діяльність за профілем збігається із цим науковим ступенем, ученим (почесним) званням.

5. На збереження присвоєних за результатами попередньої атестації:

- кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) та педагогічного звання у разі поновлення на роботі, яку раніше виконував, незалежно від тривалості перерви у роботі (п. 3.22);

- кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), педагогічного звання при переході на роботу з одного навчального закладу до іншого навчального закладу системи загальної середньої освіти та системи дошкільної освіти, за наявності відповідної фахової освіти (п. 3.27);

- кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), педагогічного звання на час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду - до досягнення дитиною шестирічного віку) (п. 3.19).

6. Ознайомитися під підпис:

- з графіком проведення атестації — після його затвердження (п. 3.2);

- з характеристикою своєї діяльності — не пізніш як за 10 днів до проведення атестації (п. 3.5);

- з рішенням атестаційної комісії — одразу після її засідання (п. 3.15).

7. Під час засідання атестаційної комісії давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності (п. 3.10).

8. Отримати під підпис примірник атестаційного листа не пізніше трьох днів після атестації (п. 3.15).

9. Подати апеляцію на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня у десятиденний строк з дня вручення атестаційного листа (п. 6.4–6.7).

10.Бути присутнім під час розгляду апеляції на рішення атестаційної комісії (п. 6.9).

Кiлькiсть переглядiв: 347

Коментарi