/Files/images/7225.gif

Тематика засідань методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2019 – 2020 навчальний рік

І засідання

Серпень -------- (Круглий стіл)

Тема. Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2019-2020 навчальному році

Мета. Вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування початкової школи. Обговорити виконання плану роботи методичного об’єднання за 2018-2019 навчальний рік та затвердити план роботи на 2019-2020 навчальний рік. Проаналізувати навчальні програми, підручники, зошити.

№ з/п Зміст роботи Форми і методи роботи Відповідальний
1. Аналіз роботи методичного об’єднання за 2018-2019 н.р. Звіт голови МО Гонтарук П. І.
2. Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2019-2020 н.р. обговорення Члени МО
3. Нормативно – правове забезпечення навчально – виховного процесу в початковій школі. Опрацювання інструктивно – методичних документів: - Методичні рекомендації щодо вивчення базових дисциплін у 2019-2020 н. році ( лист МОН 1/9 від 17 серпня 2016 року. - Вивчення та обговорення програми НУШ - Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів. - Вивчення пояснювальних записок до оновлених навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи. - Опрацювання інструктивно-методичного листа «Вимоги щодо ведення класного журналу та підпису учнівських зошитів в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів». обговорення Члени МО
4. Експрес – огляд: «Перший урок». Методичні рекомендації до проведення Першого уроку обговорення Члени МО
5. Форми реалізації наступності у роботі дошкільного закладу та початкової ланки через налагодження тісної взаємодії між дітьми, педагогами та батьками. обговорення Члени МО
6. Планування роботи з обдарованими учнями. Проектна діяльність та ІКТ у роботі зі здібними учнями. обговорення Члени МО


Завдання членам методоб’єднання:опрацювати інструктивно-методичні листи, програми, підручники, зошити та посібники для початкової школи; підготувати план – конспект першого уроку; розробити план роботи з обдарованими дітьми.

ІІ Засідання

Жовтень ---------- (Круглий стіл)

Тема. Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій. Адаптація учнів першого класу.

Мета. Активізувати питання про інтерактивне навчання в системі нових освітніхтехнологій на уроках у початкових класах. Створити умови для успішної адаптації першокласників до шкільного колективу.

№ з/п Зміст роботи Форми і методи роботи Відповідальний
1. Адаптація першокласників: проблеми та шляхи подолання дезадаптації. Результати проведеної діагностики готовності учнів першого класу до шкільного життя. виступ Сухоленцева А. М.
2. Використання інтерактивних технологій на уроках математики виступ Блащенко Л. С.
3. Інтерактивні методи навчання на уроках НУШ виступ Близнюк В. К.
4. Огляд новин методичної літератури, що порушують розглянуті проблеми. обговорення Члени МО
5. Обговорення завдань та підготовка учнів до конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика. обговорення Члени МО
6. Відвідування і обговорення відкритих уроків і виховних заходів Члени МО

Завдання членам методоб’єднання: використовувати інноваційні технології в цілому, або ж взявши елементи, які більш доцільні до певного класу. Саме інтерактивні методи дають змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно, а це надає змогу учням формувати характер, розвивати світогляд, логічне мислення, зв’язне мовлення; формувати критичне мислення; виявляти і реалізовувати індивідуальні можливості.

ІІІ засідання

Грудень --------- (Творча лабораторія)

Тема. Сучасний урок: вимоги, проблеми , шляхи удосконалення. Удосконалення уроку шляхом особистісно орієнтованого навчання молодших школярів.

Мета. Розширити знання вчителів про ефективність удосконалення уроку шляхом особистісно орієнтованого навчання. Представити наочний матеріал для обміну досвідом та вдосконалення сучасного уроку. Розвивати комунікабельність. Виховувати інтерес до самовдосконалення.

№ з/п Зміст роботи Форми і методи роботи Відповідальний
1. Сучасний урок. Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках НУШ виступ Сухоленцева А. М.
2. Основна форма інтерактивного навчання: парна та групова робота, її особливості виступ Близнюк В. К.
3. Організація роботи зі здібними учнями. виступ Гонтарук П. І.
4. Підготовка до тижня початкових класів. Складання плану. обговорення Члени МО
5. Відвідування і обговорення відкритих уроків обговорення Члени МО
6. Огляд новинок педагогічної літератури огляд фахових видань Члени МО

Завдання членам методоб’єднання: відвідувати уроки колег з метою обміну досвідом; підготувати та провести тиждень початкових класів; організувати виставку кращих зошитів та учнівських робіт; вивчати досвід роботи вчителів школи по вихованню підростаючого покоління; зробити вибірку педагогічної літератури на тему: «Шляхи удосконалення сучасного уроку»; проводити роботу з обдарованими дітьми.

IV засідання

Березень ---------- (Методичний діалог)

Тема. Шляхи поліпшення якості знань

Мета. Актуалізувати питання про використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах. Створити умови для поглиблення знань педагогів щодо використання інноваційних технологій на уроках, удосконалення знань про використання інтерактивних методів роботи у структурі уроку.

№ з/п Зміст роботи Форми і методи роботи Відповідальний
1. К Розвиток творчої особистості учня та вчителя засобами комп'ютерних технологій. повідомлення Близнюк В. К.
2. Розвиток розумових та пізнавальних здібностей учнів на уроках через використання різновидів наочності виступ Гонтарук П. І.
3. Динамічні паузи, фізкультхвилинки як один із ефективних методів забезпечення оптимізації рухової активності школяра та попередження втоми виступ Блащенко Л.С.
4. Відвідування і обговорення відкритих уроків обговорення Члени МО
5. Підібрати контрольні роботи для ДПА з математики, української мови, літературного читання для 4 класу. обговорення Члени МО
6. Знайомство з новинками методичної літератури огляд фахових видань Члени МО

Завдання членамметодоб’єднання:

Використовувати у своїй роботі ІКТ, що дає змогу:

• забезпечити зворотній зв’язок в процесі навчання;

• зробити навчання більш інтенсивним, головне, ефективним за рахунок реалізації можливостей мультимедіа навчальних систем до дієвого і наочного подання навчального матеріалу;

• підвищити унаочненість навчального процесу;

• забезпечити пошук інформації із різноманітних джерел;

• індивідуалізувати навчання для максимальної кількості дітей з різними стилями навчання і різними можливостями сприйняття;

• моделювати досліджувані процеси або явища;

• організувати колективну й групову роботи;

• здійснювати контроль навчальних досягнень;

• створювати сприятливу атмосферу для спілкування.

V Засідання

Травень ----- (Круглий стіл)

Тема: Від творчого педагога до творчого учня

Мета. Сприяти розвитку творчої активності педагогів, підвищувати їх теоретичну, методичну, практичну компетентність, удосконалювати навчально- виховний процес в умовах звичайного класу

№ з/п Зміст роботи Форми і методи роботи Відповідальний
1. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів з основних предметів у 3-4 класах звіт Гонтарук П. І. Блащенко Л. С.
2. Виконання програм з предметів звіт Члени МО
3. Підсумки проведення ДПА у 4 класі повідомлення Блащенко Л.С.
4. Звіт роботи МО за 2019-2020 н. р. та перспективне планування роботи на наступний навчальний рік підсумки роботи Голова МО
5. Складання плану навчальних екскурсій обговорення Члени МО

Завдання членамметодоб’єднання: Поповнити свій робочий кабінет новими наочними посібниками, дидактичними іграми, роздатковим матеріалом; працювати під лозунгом «Кабінет – творча лабораторія вчителя».

Кiлькiсть переглядiв: 422

Коментарi